Hem  >  Fakta & råd  >  KBT

KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi. Det är en sammanslagning av kognitiv terapi och beteendeterapi. I KBT arbetar man med tankar och beteenden, men även med känslor och vad som händer i kroppen.

Vad är KBT?

I KBT pratar man om vad som gör att vi människor beter oss som vi gör. Ofta drivs vi av de omedelbara konsekvenserna som följer av vårt agerande. Om du blir utskälld eller blir av med något viktigt, är det mindre sannolikt att du kommer göra det beteendet igen. Om du får beröm eller får något positivt, är det istället mer sannolikt att du kommer göra det beteendet igen. När vi får syn på varför vi gör som vi gör, har vi enklare att förändra det vi vill göra annorlunda för att närma oss våra långsiktiga mål.

Behandling med KBT

Den behandling du får med KBT är anpassad till de besvär just du söker för. De allra flesta KBT-behandlingarna utgår från manualer av olika slag, där sedan psykologen gör sin bedömning av vilka insatser som kan vara hjälpsamma för just dig. Vanligen innehåller en KBT-behandling samma grundmoment:

 • Bedömning – du får svara på frågor och fylla i formulär
 • Beteendeanalys – du undersöker en situation i detalj
 • Psykoedukation – du får information om det besvär du söker för
 • Målformulering – du väljer ut dina behandlingsmål
 • Hemuppgifter – du får göra övningar på egen hand hemma
 • Avslut – du sammanfattar, utvärderar och gör en vidmakthållandeplan

Det är några steg att gå igenom och det kan kännas frustrerande i början. Du kom ju för att få konkreta strategier, varför så många frågor? När kommer verktygen? Det är då viktigt att hålla i och fortsätta behandlingen. En bedömning lägger grunden för din KBT behandling. Ni kan på så sätt säkerställa att ni jobbar med rätt saker och då ökar chansen att du kommer att få ett bra resultat av terapin.

Att få resultat tar oftast några veckor till några månader. Allt går inte spikrakt uppåt men förhoppningsvis märker du över tid att du börjar må bättre. Om något inte känns bra eller om du skulle må sämre, är det viktigt att ta upp det med psykologen så att ni kan utvärdera och se om du behöver något annat.

Hur går terapi online till?

När man pratar om terapi online eller KBT online är det någon form av internetbaserad terapi man syftar på. De två vanligaste formerna idag är att använda sig av videomöten eller chatt. I båda formerna arbetar du som patient även på egen hand med material och övningar som du får från din psykolog.

KBT via video
Traditionellt har KBT bedrivits via fysiska möten. Du och den psykolog du arbetar med träffas fysiskt och samtalar, ofta en gång i veckan. Med den tekniska utvecklingen har nya sätt att bedriva KBT uppstått och idag är den vanligaste formen att arbeta via videosamtal. Fördelen med att arbeta via video är att du kan få tillgång till behandlingen direkt i din mobiltelefon eller dator, så länge du har en internetuppkoppling. Den här nya flexibiliteten är något många uppskattar i dagens samhälle, då man kanske bor långt ifrån närmaste psykolog eller bara tycker det är bekvämare att genomföra samtal från sitt hem istället. 

En behandling via video innehåller nästan exakt samma behandlingskomponenter som om du skulle genomföra ett fysiskt besök. Några saker som kan vara svårare att genomföra är exempelvis rollspel eller fysiska övningar. För många är det också en extra anspänning att träffa en annan person fysiskt, och det kan faktiskt ibland vara en fördel att ha en viss ångestnivå i terapirummet. Det kan då vara enklare att komma i kontakt med känslor som man tycker är jobbiga och som man då kan prata med sin terapeut om.

KBT via chatt
Ett annat steg till följd av teknikens utveckling är KBT via chatt. Vid denna typ av behandling så använder man istället ett program för att chatta med sin psykolog. Detta är ofta uppskattat av personer som kanske i sin vardag mestadels kommunicerar via chatt, och det blir ännu mer flexibelt när man inte behöver boka tider, samt att man kan ta upp saker direkt när de uppkommer. 

När du genomför en KBT-behandling via chatt är det inte enbart meddelanden mellan dig och psykologen som utgör behandlingen. Under behandlingens gång både stöttar och hjälper din psykolog dig framåt, genom att guida dig genom de olika interventionerna, förse dig med nya uppgifter och hjälpa dig med nästa steg. Som sagt så finns det många stora fördelar med detta behandlingssätt. Det ställer dock något högre krav på patienten, då det i högre utsträckning är du själv som behöver genomföra dina uppgifter och reflektera kring ditt beteende. Även vid traditionell KBT med fysiska besök är patientens motivation och deltagande en viktig del. Oavsett terapiform är det alltid patienten som utför jobbet, behandlaren är ett stöd på vägen.

Fördelar med KBT online

Forskning har visat att många som genomgår KBT-behandling upplever att besvären kraftigt minskar eller försvinner helt. KBT online kallas också för iKBT och är effektivt när du behöver vara flexibel med din tid. Du kan själv välja när och var du ska utföra dina övningar. En behandling online blir ofta också billigare än att träffas fysisk.

Finns det några nackdelar med KBT terapi via nätet?

Metoden fungerar bäst för de med lindriga till måttliga besvär av psykisk ohälsa. Har du allvarligare problematik finns det andra behandlingsformer som kan fungera bättre.

När passar behandling med KBT?

Socialstyrelsen rekommenderar KBT som förstahandsval vid behandling av en rad tillstånd, bland annat ångest och depression. I forskning har KBT visat sig vara effektiv inom en mängd olika områden som exempelvis fobier, oro och stress. Utöver din personliga preferens så är det också upp till din behandlare att bedöma om KBT kan vara en bra behandlingsmetod för just din problematik.

Vilka verktyg används vid KBT?

Vilka verktyg psykologen använder beror på vilka problem just du har. Här kan du se exempel på interventioner man kan jobba med:

 • Självregistrering – du får föra dagbok över tankar, beteenden och känslor 
 • Exponering – utmana dig i en jobbig situation, våga vara närvarande och se att du kan hantera att vara kvar
 • Beteendeexperiment – testa att göra något på ett nytt sätt och se vad som händer
 • Undersöka negativa tankar – vrida och vända på tankar och se på dem från andra perspektiv
 • Beteendeaktivering – du förändrar dina beteenden i riktning mot dina mål

De övningar och verktyg som används i en behandling syftar till att förändra dina tankar och beteenden i riktning mot det liv som du önskar leva. Många gånger handlar det om att lära om något som man tidigare lärt sig. Vi kan göra jämförelsen med att exempelvis lära sig cykla. Till en början är det enormt svårt att ens komma upp på cykeln. Efter mycket övning har vi bättre kontroll på vad vi gör och kan snart börja balansera på cykeln.

När vi sedan för första gången ska börja trampa cykeln kanske den som lär oss att cykla säger åt oss att vi behöver ändra på något, och kan återigen känna oss osäkra. Plötsligt känns det återigen ovant och frustrerande. Efter mycket övning har vi dock återigen lärt oss att balansera på cykeln bättre, men nu med en teknik som är mycket bättre än vad den var tidigare, vilket tillåter oss cykla längre och mer stabilt än tidigare. Sättet vi försökte cykla på tidigare fungerade helt okej, men inte optimalt. Med nyinlärning har vi nu istället fått ett nytt sätt att cykla på, som långsiktigt fungerar bättre för oss.

I jämförelse med KBT kan man tänka sig att vi någon gång i livet har fått lära oss att hantera en situation på ett visst sätt. I många fall har det vi lärt oss fungerat alldeles utmärkt, och kommer inte med några konsekvenser. I andra fall kanske vi har lärt oss ett beteende som fungerar, men som kostar oss något. Sättet vi agerar på påverkar vårt liv på ett sätt som inte är önskvärt. Då kan vi behöva lära om, och när vi försöker förändra ett beteende kommer det att vara precis som när vi försöker lära om exempelvis en cykelteknik; frustrerande, ibland tråkigt och utmanande. När man börjar lära sig den nya tekniken (eller får ett nytt tankeperspektiv och märker att man mår bättre) så är dock belöningen desto större och långsiktigt har vi fått lära oss något som gör att vi fungerar bättre.

Varför välja KBT?

Det har forskats mycket på KBT och det är en psykologisk behandlingsform som har evidens vid flera olika typer av besvär. Du ges en förklaringsmodell till varför du mår som du gör och får verktyg som du kan använda dig av för att må bättre. Psykologen guidar, stöttar, uppmuntrar, lär ut kunskap och är med dig på resan till att kunna göra de saker du vill göra och må bättre. 

KBT är också en terapiform som ofta är både tydlig och enkel att förstå. I stora drag handlar interventionerna om att följa instruktioner, göra hemuppgifter, utforska obehagliga situationer och utsätta sig för det som väcker obehaget. Även om interventionerna i sig ofta på pappret är enkla att förstå, betyder det inte att det alla gånger är enkelt att genomföra. Motivation och samarbetsallians med behandlaren är precis som i alla terapiformer mycket viktigt. Om du lockas av tanken på ett sådant samarbete är det här behandlingsformen för dig.

För vad kan man få behandling med KBT?

KBT är hjälpsamt vid många olika typer av problematik, exempelvis:

Sammanfattning

KBT (kognitiv beteendeterapi) kombinerar kognitiv terapi och beteendeterapi för att behandla tankar, beteenden och känslor. En KBT-behandling anpassas till individens specifika problem och innehåller vanligtvis en bedömning, beteendeanalys, psykoedukation, målformulering, hemuppgifter och avslut. Terapin kan utföras online genom videosamtal eller fysiskt, vilket ger flexibilitet och ökad tillgänglighet. KBT har visat sig vara effektivt för ångest, depression och vid en rad annan psykisk ohälsa.

Frågor och svar om KBT

Vad är KBT?

I KBT jobbar man med att lära om och förändra tankemönster och beteendemönster med hjälp av specifika tekniker och övningar.

När passar behandling med KBT?

Socialstyrelsen rekommenderar KBT som förstahandsval vid behandling av en rad tillstånd, bland annat ångest och depression. I forskning har KBT visat sig vara effektivt inom en mängd olika områden som exempelvis fobier, oro och stress.

För vad kan man få behandling med KBT?

KBT är hjälpsamt vid många olika typer av problematik, exempelvis:

 • Depression
 • Stress
 • Oro
 • Panikångest
 • Social ångest
 • Specifik fobi
 • Tvång
 • Sömnproblem

Vad är KBT?

I KBT pratar man om vad som gör att vi människor beter oss som vi gör. Ofta drivs vi av de omedelbara konsekvenserna som följer av vårt agerande. Om du blir utskälld eller blir av med något viktigt, är det mindre sannolikt att du kommer göra det beteendet igen. Om du får beröm eller får något positivt, är det istället mer sannolikt att du kommer göra det beteendet igen. När vi får syn på varför vi gör som vi gör, har vi enklare att förändra det vi vill göra annorlunda för att närma oss våra långsiktiga mål.

Behandling med KBT

Den behandling du får med KBT är anpassad till de besvär just du söker för. De allra flesta KBT-behandlingarna utgår från manualer av olika slag, där sedan psykologen gör sin bedömning av vilka insatser som kan vara hjälpsamma för just dig. Vanligen innehåller en KBT-behandling samma grundmoment:

 • Bedömning – du får svara på frågor och fylla i formulär
 • Beteendeanalys – du undersöker en situation i detalj
 • Psykoedukation – du får information om det besvär du söker för
 • Målformulering – du väljer ut dina behandlingsmål
 • Hemuppgifter – du får göra övningar på egen hand hemma
 • Avslut – du sammanfattar, utvärderar och gör en vidmakthållandeplan

Det är några steg att gå igenom och det kan kännas frustrerande i början. Du kom ju för att få konkreta strategier, varför så många frågor? När kommer verktygen? Det är då viktigt att hålla i och fortsätta behandlingen. En bedömning lägger grunden för din KBT behandling. Ni kan på så sätt säkerställa att ni jobbar med rätt saker och då ökar chansen att du kommer att få ett bra resultat av terapin.

Att få resultat tar oftast några veckor till några månader. Allt går inte spikrakt uppåt men förhoppningsvis märker du över tid att du börjar må bättre. Om något inte känns bra eller om du skulle må sämre, är det viktigt att ta upp det med psykologen så att ni kan utvärdera och se om du behöver något annat.

Hur går KBT online till?

De två vanligaste formerna av KBT online är att använda sig av videomöten eller chatt. I båda formerna arbetar du som patient även på egen hand med material och övningar som du får från din psykolog.

KBT via video
Traditionellt har KBT bedrivits via fysiska möten. Du och den psykolog du arbetar med träffas fysiskt och samtalar, ofta en gång i veckan. Med den tekniska utvecklingen har nya sätt att bedriva KBT uppstått och idag är den vanligaste formen att arbeta via videosamtal. Fördelen med att arbeta via video är att du kan få tillgång till behandlingen direkt i din mobiltelefon eller dator, så länge du har en internetuppkoppling. Den här nya flexibiliteten är något många uppskattar i dagens samhälle, då man kanske bor långt ifrån närmaste psykolog eller bara tycker det är bekvämare att genomföra samtal från sitt hem istället. 

En behandling via video innehåller nästan exakt samma behandlingskomponenter som om du skulle genomföra ett fysiskt besök. Några saker som kan vara svårare att genomföra är exempelvis rollspel eller fysiska övningar. För många är det också en extra anspänning att träffa en annan person fysiskt, och det kan faktiskt ibland vara en fördel att ha en viss ångestnivå i terapirummet. Det kan då vara enklare att komma i kontakt med känslor som man tycker är jobbiga och som man då kan prata med sin terapeut om.

KBT via chatt
Ett annat steg till följd av teknikens utveckling är KBT via chatt. Vid denna typ av behandling så använder man istället ett program för att chatta med sin psykolog. Detta är ofta uppskattat av personer som kanske i sin vardag mestadels kommunicerar via chatt, och det blir ännu mer flexibelt när man inte behöver boka tider, samt att man kan ta upp saker direkt när de uppkommer. 

När du genomför en KBT-behandling via chatt är det inte enbart meddelanden mellan dig och psykologen som utgör behandlingen. Under behandlingens gång både stöttar och hjälper din psykolog dig framåt, genom att guida dig genom de olika interventionerna, förse dig med nya uppgifter och hjälpa dig med nästa steg. Som sagt så finns det många stora fördelar med detta behandlingssätt. Det ställer dock något högre krav på patienten, då det i högre utsträckning är du själv som behöver genomföra dina uppgifter och reflektera kring ditt beteende. Även vid traditionell KBT med fysiska besök är patientens motivation och deltagande en viktig del. Oavsett terapiform är det alltid patienten som utför jobbet, behandlaren är ett stöd på vägen.

Fördelar med KBT online

Forskning har visat att många som genomgår KBT-behandling upplever att besvären kraftigt minskar eller försvinner helt. KBT online kallas också för iKBT och är effektivt när du behöver vara flexibel med din tid. Du kan själv välja när och var du ska utföra dina övningar. En behandling online blir ofta också billigare än att träffas fysisk.

Finns det några nackdelar med KBT terapi via nätet?

Metoden fungerar bäst för de med lindriga till måttliga besvär av psykisk ohälsa. Har du allvarligare problematik finns det andra behandlingsformer som kan fungera bättre.

När passar behandling med KBT?

Socialstyrelsen rekommenderar KBT som förstahandsval vid behandling av en rad tillstånd, bland annat ångest och depression. I forskning har KBT visat sig vara effektiv inom en mängd olika områden som exempelvis fobier, oro och stress. Utöver din personliga preferens så är det också upp till din behandlare att bedöma om KBT kan vara en bra behandlingsmetod för just din problematik.

Vilka verktyg används vid KBT?

Vilka verktyg psykologen använder beror på vilka problem just du har. Här kan du se exempel på interventioner man kan jobba med:

 • Självregistrering – du får föra dagbok över tankar, beteenden och känslor 
 • Exponering – utmana dig i en jobbig situation, våga vara närvarande och se att du kan hantera att vara kvar
 • Beteendeexperiment – testa att göra något på ett nytt sätt och se vad som händer
 • Undersöka negativa tankar – vrida och vända på tankar och se på dem från andra perspektiv
 • Beteendeaktivering – du förändrar dina beteenden i riktning mot dina mål

De övningar och verktyg som används i en behandling syftar till att förändra dina tankar och beteenden i riktning mot det liv som du önskar leva. Många gånger handlar det om att lära om något som man tidigare lärt sig. Vi kan göra jämförelsen med att exempelvis lära sig cykla. Till en början är det enormt svårt att ens komma upp på cykeln. Efter mycket övning har vi bättre kontroll på vad vi gör och kan snart börja balansera på cykeln.

När vi sedan för första gången ska börja trampa cykeln kanske den som lär oss att cykla säger åt oss att vi behöver ändra på något, och kan återigen känna oss osäkra. Plötsligt känns det återigen ovant och frustrerande. Efter mycket övning har vi dock återigen lärt oss att balansera på cykeln bättre, men nu med en teknik som är mycket bättre än vad den var tidigare, vilket tillåter oss cykla längre och mer stabilt än tidigare. Sättet vi försökte cykla på tidigare fungerade helt okej, men inte optimalt. Med nyinlärning har vi nu istället fått ett nytt sätt att cykla på, som långsiktigt fungerar bättre för oss.

I jämförelse med KBT kan man tänka sig att vi någon gång i livet har fått lära oss att hantera en situation på ett visst sätt. I många fall har det vi lärt oss fungerat alldeles utmärkt, och kommer inte med några konsekvenser. I andra fall kanske vi har lärt oss ett beteende som fungerar, men som kostar oss något. Sättet vi agerar på påverkar vårt liv på ett sätt som inte är önskvärt. Då kan vi behöva lära om, och när vi försöker förändra ett beteende kommer det att vara precis som när vi försöker lära om exempelvis en cykelteknik; frustrerande, ibland tråkigt och utmanande. När man börjar lära sig den nya tekniken (eller får ett nytt tankeperspektiv och märker att man mår bättre) så är dock belöningen desto större och långsiktigt har vi fått lära oss något som gör att vi fungerar bättre.

Varför välja KBT?

Det har forskats mycket på KBT och det är en psykologisk behandlingsform som har evidens vid flera olika typer av besvär. Du ges en förklaringsmodell till varför du mår som du gör och får verktyg som du kan använda dig av för att må bättre. Psykologen guidar, stöttar, uppmuntrar, lär ut kunskap och är med dig på resan till att kunna göra de saker du vill göra och må bättre. 

KBT är också en terapiform som ofta är både tydlig och enkel att förstå. I stora drag handlar interventionerna om att följa instruktioner, göra hemuppgifter, utforska obehagliga situationer och utsätta sig för det som väcker obehaget. Även om interventionerna i sig ofta på pappret är enkla att förstå, betyder det inte att det alla gånger är enkelt att genomföra. Motivation och samarbetsallians med behandlaren är precis som i alla terapiformer mycket viktigt. Om du lockas av tanken på ett sådant samarbete är det här behandlingsformen för dig.

För vad kan man få behandling med KBT?

KBT är hjälpsamt vid många olika typer av problematik, exempelvis:

Sammanfattning

KBT (kognitiv beteendeterapi) kombinerar kognitiv terapi och beteendeterapi för att behandla tankar, beteenden och känslor. En KBT-behandling anpassas till individens specifika problem och innehåller vanligtvis en bedömning, beteendeanalys, psykoedukation, målformulering, hemuppgifter och avslut. Terapin kan utföras online genom videosamtal eller fysiskt, vilket ger flexibilitet och ökad tillgänglighet. KBT har visat sig vara effektivt för ångest, depression och vid en rad annan psykisk ohälsa.

Frågor och svar om KBT

Vad är KBT?

I KBT jobbar man med att lära om och förändra tankemönster och beteendemönster med hjälp av specifika tekniker och övningar.

När passar behandling med KBT?

Socialstyrelsen rekommenderar KBT som förstahandsval vid behandling av en rad tillstånd, bland annat ångest och depression. I forskning har KBT visat sig vara effektivt inom en mängd olika områden som exempelvis fobier, oro och stress.

För vad kan man få behandling med KBT?

KBT är hjälpsamt vid många olika typer av problematik, exempelvis:

 • Depression
 • Stress
 • Oro
 • Panikångest
 • Social ångest
 • Specifik fobi
 • Tvång
 • Sömnproblem

Hur kan Din Psykolog hjälpa mig med KBT?

Din Psykolog är en del av primärvården och kostar 100 kr i patientavgift. Det är kostnadsfritt för dig under 20 år och frikort gäller. Du träffar din psykolog över videosamtal och tjänsten är helt digital. Våra psykologer på Din Psykolog är vana vid att hjälpa människor med KBT. Här finns hjälp att få.

Felicia Westin
Innehållet har granskats av: Felicia Westin, Chefspsykolog

Läs även våra artiklar relaterade till KBT

KBT

KBT online

Vad är KBT Online? Traditionell KBT sker genom ett fysiskt möte men i och med utveckling av teknik och behandlingsmetoder…
David Tystberger
9 augusti, 2022

Våra psykologer är redo att hjälpa dig

Börja här