INTEGRITETSPOLICY

DIN PSYKOLOG

VI BRYR OSS OM DIN INTEGRITET 

Din Psykolog Vård Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Tjänsten och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka uppgifter vi samlar in, vad de används till och vilka rättigheter du har.

VARFÖR SAMLAR VI IN UPPGIFTER OCH VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? 

Nedan följer en översikt över de uppgifter vi samlar in i samband med att du kontaktar oss eller använder Tjänsten samt den rättsliga grunden för behandlingen.

Administrering av användarkonto

 • Kontaktinformation, såsom namn, e-postadress och personnummer.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig och för våra berättigade intressen. 

För att kommunicera med dig 

 • Kontaktinformation, såsom namn och e-postadress för att bl.a. skicka notiser och påminnelser 
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig och för våra berättigade intressen. 

För att behandla dig och föra patientjournal

 • De personuppgifter du väljer att dela med oss under en chattsession eller ett möte med Psykologer, såsom uppgifter om din psykiska och fysiska hälsa, kommer användas för att behandla dig, föra patientjournal och uppfylla andra krav enligt gällande lag, såsom patientdatalagen. Även kontaktuppgifter, såsom postadress, används för att administrera ditt vårdbesök. 
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten, för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

För att genomföra betalning: 

 • Om du gör betalningar i Tjänsten kommer dina kredit- och betalkortsuppgifter att samlas in, såsom namn och kortnummer.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig samt fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

För att upprätthålla säkerheten i Tjänsten

 • För att upprätthålla säkerheten i vår tjänst kan kontaktuppgifter kopplat till ditt användarkonto samt IP-adress behandlas för att förhindra bedrägerier och spridning av skadlig kod.
 • Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Kundservice:

 • När du kontaktar kundtjänst behandlar vi exempelvis din e-postadress eller namn för att hjälpa dig med dina frågor.
 • Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Marknadsföring och personligt anpassad kommunikation

 • När du använder Tjänsten samlar vi in enhetsinformation om din dator eller din mobila enhet, såsom IP-adress för att anpassa kommunikationen till dig. För marknadsföring används bl.a. e-post. 
 • För personligt anpassad kommunikation i Tjänsten anser vi att vi har ett berättigat intresse till behandlingen efter en intresseavvägning. 
 • För direkt marknadsföring genom ex. e-post och sms inhämtar vi ditt samtycke och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta info@dinpsykolog.se.

Vidareutveckling av våra tjänster 

 • Dina personuppgifter, med undantag för uppgifter om hälsa, kan komma användas för att skapa anonymiserad och aggregerad statistik för utveckling av våra tjänster. 
 • Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter, men det kan försvåra eller innebära att vi inte kan tillhandahålla dig Tjänsten. Otillräckliga eller felaktiga uppgifter kan även ha betydelse för Behandlarens möjlighet att ge dig rätt vård.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi prioriterar arbete med informations- och IT-säkerhet för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter och skydda dem mot obehörig åtkomst. Det innefattar bl.a. tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med gällande lag och våra interna policys och riktlinjer. All kommunikationen mellan dig och Din Psykolog är krypterad och det är endast du och den som deltar i vården av dig som kan ta del av kommunikationen och dina hälsouppgifter. Varken ljud eller bild spelas in eller sparas. Däremot kommer profilbild och/eller de filer som du själv laddar upp i Tjänsten sparas.

NÄR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Personuppgifterna som räknades upp ovan samlas in: 

 • När du besöker vår hemsida
 • När du registrerar ett konto hos oss
 • När du har kontakt med oss, oavsett om det sker via email, post, telefon, möten eller via vår hemsida
 • När du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev eller annan löpande information från oss
 • När vi begär uppgifter från offentligt tillgängliga register, såsom SPAR 

VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA TILL? 

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Se till att ha uppdaterade uppgifter om dig
 • Sammanföra dig med Psykolog som passar dig och dina behov
 • Leverera, administrera och kommunicera våra tjänster till dig
 • Administrera och hantera kommunikation med dig, vilket också kan inkludera nyhetsbrev och annan löpande information från oss

MED VEM DELAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part. Däremot delar vi dina uppgifter med andra företag i koncernen samt samarbetspartners, såsom Vårdcentralen eller underleverantör till oss, för att tillhandahålla Tjänsten och uppfylla ändamålet för vilket vi behandlar dina personuppgifter. För det fall Behandlaren beslutar att du behöver remitteras till en mottagning kan Behandlaren skicka en sådan remiss till mottagningen i fråga. En underleverantör får aldrig ta del av din patientjournal eller dina hälsouppgifter. 

Vi delar även dina personuppgifter till myndigheter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter i samband med överföring av vår verksamhet till ett nytt bolag som ett resultat av ett företagsförvärv eller omstrukturering av bolaget.

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER? 

I största möjliga mån ser vi till att dina personuppgifter behandlas inom EU och EES. Vi har dock underleverantörer som delvis bedriver sin verksamhet i länder utanför EU/EES (s.k. ”tredje land”). För det fall att vi överför dina personuppgifter till ett sådant tredje land, säkerställer vi alltid att sådan överföring sker i enlighet med gällande lag. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder och tillämpar de klausuler som EU-kommissionen har godkänt för att skydda din personliga integritet.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER? 

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket de behandlas. Det är oftast så länge du har en anknytning till oss, exempelvis genom att du använder Tjänsten eller att du är mottagare av våra nyhetsbrev. Det kan dock förekomma att uppgifter sparas längre än så för det fall att det krävs enligt gällande lag, däribland journaluppgifter.

DINA RÄTTIGHETER 

För oss är det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandlingen av dina personuppgifter och nedan hittar du närmare information om det. 

 • Rätt att återkalla samtycke. Om någon behandling baseras på samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och vi kommer då inte fortsätta den behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till registerutdrag. Du kan begära ett registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt en kopia på uppgifterna. Registerutdrag postas till din folkbokföringsadress.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att uppgifter om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter rättas, såsom namn eller andra kontaktuppgifter.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas om något av följande gäller:
  • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för,
  • om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta,
  • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,
  • om du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse,
  • om data inte har behandlats enligt gällande lagstiftning, eller
  • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om vi raderar dina personuppgifter enligt ovan kommer vi, i den mån det är möjligt, underrätta dem vi har lämnat ut dina personuppgifter till. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

 • Rätt till begränsning av behandling. Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel bli aktuellt om vi har felaktig information om dig och du inte vill att behandlingen fortsätter tills vi har rättat den.
 • Rätt att spärra uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifter i din patientjournal spärras för elektronisk åtkomst.
 • Rätt till dataportabilitet. Baseras behandlingen på samtycke eller avtal kan du be om att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format så att det kan vidarebefordras till en annan part. Däremot har du inte rätt att portera dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
 • Rätt att göra invändningar. För de behandlingar som sker med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot att dina personuppgifter används. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. 
 • Anmälan om överträdelse. Om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med gällande lag bör du anmäla det till oss, men du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

COOKIES 

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som skickas ifrån en webbplats eller digital kanal till en webbläsare. En cookie gör det möjligt att känna igen din dator eller din mobila enhet och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper även till att bibehålla de val du gjort när du navigerar på vår webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används i stort sett på alla webbplatser och är oftast en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Så använder vi oss av cookies

I Din Psykologs digitala kanaler använder vi cookies av flera anledningar relaterade till funktionalitet och analys. De hjälper oss att ge dig en god användarupplevelse när du surfar på vår webbplats och möjliggör för oss att förbättra din upplevelse av vår webbplats. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Funktionscookies

Funktionscookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Det möjliggör för oss att göra webbplatsens innehåll mer personligt för dig, hälsa dig vid namn och i viss mån komma ihåg dina preferenser. Funktionscookies används också för att:

 • Komma ihåg dina inloggningsuppgifter
 • Se till att webbplatsens sidor ser konsekventa ut

Prestandacookies

Prestandacookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. De hjälper oss också att förbättra hur webbplatsen fungerar, till exempel för att se till att du enkelt hittar vad du söker och se till att de sidor du besöker laddas snabbare.

Exempel på användning

Cookies används för att förbättra Din Psykologs digitala tjänster, till exempel genom att:

 • mäta hur många personer som använder tjänsterna så att vi kan göra dem enklare och snabbare
 • analysera data som hjälper oss förstå hur du använder webbplatsens tjänster så att vi kan förbättra dem

Vill du veta mer?

Har du frågor om integritets- och dataskydd, eller vill tillvarata dina rättigheter, kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@dinpsykolog.se. 

Denna policy gäller från och med 2021-11-01