Vad är ångest?

Ångest är en reaktion på hotfulla situationer och är en slags överlevnadsfunktion. Att ibland känna oro, ängslan och rädsla är normalt och en del av livet. Ångest innebär att din hjärna tolkar något som främmande och farligt och effekten blir att du känner dig rädd och orolig. Ångest är i sig själv inte farligt men kan vara väldigt obehagligt. Om dessa känslor är ihållande eller om de återkommer ofta under en längre tid kan det röra sig om ångestsyndrom. Det kan upplevas som extra besvärligt då ångest inte syns utanpå och man kan känna sig ensam och ha svårt att beskriva sin upplevelse av obehag.

Chatta med en psykolog specialiserad på ångest

börja här

Ångest kan komma plötsligt eller stegra i intensitet och det kan utlösas av en mängd olika anledningar:

  • Ökad stress eller oro
  • Tillfällig kris utlöst av en livssituation
  • Oro över något man känner att man inte borde gjort
  • Alkohol eller drogkonsumtion
  • Du kan också få ångest utan att veta varför

Ibland finns det heller ingen tydligt utlösande faktor.

Symtom och ångesthantering

Vi har alla upplevt ångest någon gång i våra liv, men det är inte alltid så lätt för oss att känna igen vad ångest är. Känslan av ångest är ofta diffus, den får oss att känna att “något är fel” men vi kan ha svårt att sätta fingret på vad. Vanliga symptom på ångest är magont, rastlöshet, irritabilitet, darrningar/svettningar och nedstämdhet.

Symptomen vid ångest skiljer sig ofta från person till person. Vi har alla olika strategier för att hantera ångest, där vissa exempelvis distraherar sig med mobilen, andra genom att försöka stänga inne ångesten och ytterligare andra genom ett utagerande beteende, eller alkohol och droger. Att uppleva och hantera ångest är något vi behöver lära oss genom livet, men vissa strategier är mer konstruktiva än andra. Träning, sociala aktiviteter och till viss del distraktion, kan vara konstruktiva strategier, medan ständigt undvikande och alkohol/droger är mindre konstruktivt. Även om det kan kännas bra för stunden att dämpa ångest på det viset så ökar det på ångestnivåerna i det långa loppet.

Olika typer av ångest

Generaliserat ångestsyndrom

Har du oro och ängslan ofta och under en längre period utan någon tydlig anledning kan det vara GAD. Detta syndrom kännetecknas av att den drabbade inte kan sluta oroa sig trots att den gör något som borde kännas lustfyllt. GAD kan ses som ett tillstånd där ångesten generaliserats och upplevs i många olika situationer, och är ett mer stadigvarande tillstånd än den vanliga mer tillfälliga upplevelsen vi vanligtvis har av ångest.

Panikångest

Panikångest kommer oftast plötsligt utan förvarning och kan kännas väldigt obehagligt. Man kan få hjärtklappning och det kan kännas som man håller på att svimma. Rädslan för nya panikångestattacker kan i sin tur bli en trigger som utlöser attacker. Även långa perioder av stress kan vara en utlösande faktor.

Prestationsångest

Prestationsångest är inte en psykiatrisk diagnos i sig själv men allt fler känner sig pressade att prestera mer i dagens samhälle. Oftast beror prestationsångest på en känsla av att inte lyckas leva upp till sina egna eller andras förväntningar.

PTSD

Posttraumatiskt stress syndrom, PTSD, kan en individ få efter att ha varit med om en allvarlig traumatisk händelse. Den som är drabbad kan du uppleva stark ångest och ha återupplevande av traumat så som exempelvis påträngande minnen eller att få flashbacks och mardrömmar. Den som har drabbats av PTSD kan också vara överdrivet vaksam och undvikande i olika situationer på grund av utav ångest kopplat till traumat.

Artiklar om ångest

Klimatångest
Bakterier och ångest
Norsk metod mot ångest
10 sätt att lindra din ångest