Vad är tvångssyndrom?

Tvångssyndrom kallas också för OCD som är en förkortning av engelskans “obsessive-compulsive disorder”. De som lider av OCD känner ett intensivt eller tvångsmässigt behov av att utföra vissa handlingar på ett specifikt sätt även om de egentligen är meningslösa. Om den drabbade inte får utföra handlingarna känner man starkt obehag och det är inte ovanligt att man får ångest.

Chatta med en psykolog specialiserad på tvångssyndrom

börja här

Många människor som inte har OCD har liknande oroande tankar eller repetitiva beteenden. Men dessa tankar och beteenden stör vanligtvis inte det dagliga livet. För personer med OCD är tankarna ihållande och beteenden är rigida. Att inte utföra beteenden orsakar vanligtvis stort obehag. Många personer med OCD vet eller misstänker att deras tvång inte är realistiska; andra kanske tror att de kan vara ett måste att utföra dem (detta kallas begränsad insikt). Även om de vet att deras tvångstankar inte är rimliga, har personer med OCD svårt att koppla bort de tvångsmässiga tankarna eller att stoppa tvångshandlingarna.

Symptom på tvångssyndrom

De första symtomen på tvångssyndrom kommer oftast som barn eller tonåring. Det är vanligt att den som lider av tvångssyndrom skäms över sina tvångstankar och det kan kännas svårt att börja prata med någon om tankarna eller de handlingar man utför. Samtidigt är också tvångstankar- och handlingar vanligt i någon grad när man är barn, där några av de vanligaste är att exempelvis inte nudda A-brunnar eller hoppa i ett visst mönster mellan stensättningar på gatan.

Den som har tvångssyndrom har ofta både tvångstankar och tvångshandlingar men man kan också enbart ha tvångstankar. Vid tvångssyndrom kan du vara väldigt upptagen av tvångstankarna. Det kan leda till att den drabbade har svårt att sköta vardagen.

Tvångstankar kretsar ofta kring förbjudna eller omoraliska saker, och en rädsla för att man ska få ett “infall” och utföra dessa tankar mot sin vilja. Detta skapar såklart en stor ångest hos personen som lider av dom. Ämnen som tvångstankar ofta handlar om är exempelvis att skada sig själv eller andra, eller att utföra andra hemska handlingar. Det är extremt ovanligt att sådana tvångstankar faktiskt blir till verklighet, men för den som upplever dom är det likväl ett scenario som man oroar sig mycket för.

Behandling av tvångssyndrom

Kognitiv beteendeterapi

OCD kan behandlas både med kognitiv beteendeterapi (KBT) och med medicinering. I kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår man från att tankar, känslor och beteende hänger ihop. Ändrar man på ett beteendemönster påverkas därför även tankar och känslor. Denna terapi kan ske enskilt eller i grupp.

Vid behandling av tvångshandlingar är något som kallas för exponering med responsprevention en vanlig intervention. Detta innebär att klienten tillsammans med en psykolog utsätts för det man är orolig för i små steg, och sedan undviker att göra de kontrollbeteenden man vanligtvis utför. Detta kan exempelvis vara att lämna huset utan att kontrollera att man stängt av spisen. En sådan handling kan väcka ångest för den som vanligtvis noga kontrollerar att allt är avstängt, och det är den ångesten man då försöker vänja sig vid och tänka på ett annat sätt om i denna situation. Med sådan behandling kan man minska kontrollbeteenden, och därmed frigöra både tid och energi till andra aktiviteter man hellre gör än att gång på gång kontrollera sin omgivning.

Läkemedelsbehandling

Det finns flera läkemedel som kan hjälpa vid tvångssyndrom. Det kan ta flera veckor innan läkemedelsbehandlingen ger full effekt och i början kan du också få biverkningar som går över efter ett tag.

Artiklar om tvångssyndrom

Klimatångest
Bakterier och ångest
Norsk metod mot ångest
10 sätt att lindra din ångest