Boka psykolog

Undrar du hur det går till
att boka en psykolog?

Läs mer

Boka ett psykologbesök

En psykolog kan hjälpa dig med beteendeförändringar och behandling om du t.ex. upplever ångest, depression/nedstämdhet, stressrelaterade problem eller annan psykisk ohälsa. Om du har mått dåligt i några veckor eller månader kan du boka ett psykologsamtal. Det är viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt, då ökar chanserna till att må bättre igen. Forskning visar på att många väntar för länge med att söka hjälp för sina besvär.

Så går du tillväga

Du kan antingen boka ett psykologsamtal hos en digital vårdgivare, på en vårdcentral eller på en privat mottagning. En del företag och försäkringsbolag erbjuder även samtalsstöd med psykolog. Vi förklarar nedan skillnaden mellan att träffa en psykolog genom sjukvården och privat.

Psykologbesök genom sjukvården
Om du vill träffa en psykolog genom sjukvården börjar du med att kontakta den vårdcentral där du är listad eller en digital vårdgivare. Ibland får du först träffa en läkare för bedömning för att sedan få en tid hos en behandlare. Alla vårdcentraler i Sverige ska erbjuda psykologhjälp men ibland är väntetiden lång och man kan få vänta en stund.
Psykologbesök privat
Det finns en rad privata aktörer i Sverige som erbjuder psykologhjälp. Att söka psykologhjälp privat innebär att du betalar för behandlingen själv, då en privat psykolog oftast inte har landstingsval (behandlingen faller inte heller under högkostnadsskyddet). Avgiften för att gå till en privat psykolog varierar, men ofta kostar det mellan 800 – 1500 kronor per besök.

Så lång är en behandling

Längden på en psykologisk behandling varierar beroende på flera faktorer, såsom typen av problem, allvarlighetsgrad, respons på behandlingen och målet för behandlingen. Vissa utmaningar kan lösas inom några få sessioner, medan andra kan kräva längre terapi. Någonstans mellan 6-12 samtal är vanligt, men det kan också ta längre tid beroende på situationen. Det är viktigt att diskutera dina mål och förväntningar med din behandlare för att bestämma en lämplig tidsram.

Frikort

Oavsett om du besöker en vårdcentral eller söker annan vårdkontakt inom den öppna hälso- och sjukvården finns det en övre gräns för hur mycket du behöver betala inom en tolvmånadersperiod (s.k högkostnadsskydd). Vart den gränsen går varierar mellan regionerna men när du nått upp till den gränsen får du ett frikort som också gäller om du söker vård i en annan region än där du bor. Frikortet gäller under resterande månader i den aktuella tolvmånadersperioden, under den perioden är dina besök kostnadsfria.
Undantag för högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för:

 • Uteblivna besök
 • Hälsoundersökningar
 • Avgifter i samband med vaccinationer
 • Avgifter för intyg
 • Avgifter för den slutna vården
 • Avgifter vid journalkopior

Psykolog eller psykoterapeut?

Både psykolog, psykoterapeut och psykiater är skyddade titlar som utfärdas av socialstyrelsen. En psykolog och en psykoterapeut kan jobba med samtalsterapi, men utbildningarna skiljer sig åt. En psykolog har alltid gått psykologutbildningen. En psykiater är alltid en läkare i grunden och en psykoterapeut har gått en psykoterapeututbildning.
Psykolog
För att bli en legitimerad psykolog krävs det att man har läst en femårig psykologutbildning och gjort ett års praktisk tjänstgöring (PTP). En psykolog kan t.ex. arbeta inom primärvården, i skolhälsan, i kriminalvården eller i försvarsmakten med mera.
Psykoterapeut
En psykoterapeut har en utbildning inom ett människovårdande yrke i botten som t.ex. läkare, psykolog eller socionom. Sedan krävs också en grundkurs inom psykoterapi och två års arbetslivserfarenhet samt en vidareutbildning inom psykoterapi.
Psykoterapeut
En psykiater är en läkare med specialistutbildning i psykiatri. Diagnosering sker i första hand genom samtal med patienten och personer i dennes omgivning. En psykiater kan även ge medicinsk behandling med receptbelagda läkemedel.

Behandling med antidepressiva läkemedel

Om din läkare eller psykiater anser att läkemedel skulle vara lämpligt i din behandling så kan hen skriva ut det på recept till dig. Läkemedel kombineras ofta med psykoterapi vid behandling av depression eller andra närliggande psykiska sjukdomar. Om du har funderingar kring antidepressiva läkemedel kan du prata med din läkare och ställa frågor om sådant som du undrar över.

Frågor och svar

Vad ska jag säga till min psykolog?
Din psykolog kommer börja med att be dig berätta hur du mår och vad du behöver hjälp med. Tillsammans kommer ni sedan börja nysta i vad dina problem består av och hur din psykolog bäst kan hjälpa dig vidare.
Vad kostar det att gå till en psykolog?
Om du söker psykologhjälp inom sjukvården bekostas behandlingen av regionen där du är folkbokförd och du betalar endast patientavgiften. Psykologbesöken räknas in i högkostnadsskyddet och är frikortsgrundande. Om du träffar en psykolog privat så brukar det kosta mellan 800-1500 kr.
Har man tystnadsplikt som psykolog?
Ja, alla psykologer ​​som jobbar i Sverige under Socialstyrelsen har tystnadsplikt. Tolkar/översättare som arbetar på uppdrag inom hälso- och sjukvården har också tystnadsplikt.
Vad är självhjälpsprogram?
Med självhjälpsprogram kan man jobba på med övningar och verktyg på egen hand och löpande stämma av med din psykolog hur det går. Det finns självhjälpsprogram för bland annat depression, ångest, stress och fobier.

Så går du tillväga

Du kan antingen boka ett psykologsamtal hos en digital vårdgivare, på en vårdcentral eller på en privat mottagning. En del företag och försäkringsbolag erbjuder även samtalsstöd med psykolog. Vi förklarar nedan skillnaden mellan att träffa en psykolog genom sjukvården och privat.

Psykologbesök genom sjukvården

Om du vill träffa en psykolog genom sjukvården börjar du med att kontakta den vårdcentral där du är listad eller en digital vårdgivare. Ibland får du först träffa en läkare för bedömning för att sedan få en tid hos en behandlare. Alla vårdcentraler i Sverige ska erbjuda psykologhjälp men ibland är väntetiden lång och man kan få vänta en stund.

Psykologbesök privat

Det finns en rad privata aktörer i Sverige som erbjuder psykologhjälp. Att söka psykologhjälp privat innebär att du betalar för behandlingen själv, då en privat psykolog oftast inte har landstingsval (behandlingen faller inte heller under högkostnadsskyddet). Avgiften för att gå till en privat psykolog varierar, men ofta kostar det mellan 800 – 1500 kronor per besök.

Så lång är en behandling

Längden på en psykologisk behandling varierar beroende på flera faktorer, såsom typen av problem, allvarlighetsgrad, respons på behandlingen och målet för behandlingen. Vissa utmaningar kan lösas inom några få sessioner, medan andra kan kräva längre terapi. Någonstans mellan 6-12 samtal är vanligt, men det kan också ta längre tid beroende på situationen. Det är viktigt att diskutera dina mål och förväntningar med din behandlare för att bestämma en lämplig tidsram.

Så går en behandling till

Vanligtvis består en psykologisk behandling av tre olika faser; Uppstartsfasen, behandlingsfasen och avslutsfasen. Nedan beskriver vi de olika delarna och hur en behandling med KBT kan se ut.

Fas 1 - Uppstart

Under dina första samtal gör psykologen en bedömning. Psykologen ställer frågor om hur du mår, hur din livssituation ser ut och ringar sen in vad du vill ha hjälp med. I den här fasen sätter ni också upp mål för behandlingen tillsammans och gör en behandlingsplan. Om du och din psykolog är överens att det är rätt behandlingsalternativ för dig så påbörjas sedan behandlingsfasen.

Fas 2 - Behandling

Inom KBT jobbar man med vetenskapligt beprövade metoder som i grunden går ut på att man kartlägger sina beteenden och tankemönster. Man ersätter sedan de beteenden och tankemönstret som skapar problem och målet är att man ska kunna handskas med sina känslor bättre på sikt. Man jobbar strukturerat och målinriktat med de problem som är aktuella här och nu. Behandlingen består vanligen av samtal med en psykolog kombinerat med praktiska övningar och uppgifter som du genomför på egen hand eller tillsammans med din psykolog.

Fas 3 - Avslut

När det närmar sig slutet av din behandling kommer du och din psykolog skapa en vidmakthållandeplan. Denna plan är till för att du ska lyckas bibehålla den förändring du gjort och fortsätta förbättras på egen hand. Ni kommer även att utvärdera behandlingen samt sammanfatta de framsteg som gjorts. Slutligen brukar psykologen ofta föreslå att ett uppföljningssamtal bokas in där man följer upp hur du mår och se över din vidmakthållandeplan.

Vad kostar psykolog?

Ett privat besök hos en psykolog kostar normalt mellan 800 – 2000 kr per samtal. Samtidigt kostar psykologsamtal hos offentligt finansierade psykologer ofta 100 kr per samtal, som t.ex. hos Din Psykolog där ett videosamtal kostar 100 kr.

Frikort

Oavsett om du besöker en vårdcentral eller söker annan vårdkontakt inom den öppna hälso- och sjukvården finns det en övre gräns för hur mycket du behöver betala inom en tolvmånadersperiod (s.k högkostnadsskydd). Vart den gränsen går varierar mellan regionerna men när du nått upp till den gränsen får du ett frikort som också gäller om du söker vård i en annan region än där du bor. Frikortet gäller under resterande månader i den aktuella tolvmånadersperioden, under den perioden är dina besök kostnadsfria.

Undantag för högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för:

 • Uteblivna besök
 • Hälsoundersökningar
 • Avgifter i samband med vaccinationer
 • Avgifter för intyg
 • Avgifter för den slutna vården
 • Avgifter vid journalkopior

Skillnaden mellan en psykolog, psykoterapeut och psykiater

Både psykolog, psykoterapeut och psykiater är skyddade titlar som utfärdas av socialstyrelsen. En psykolog och en psykoterapeut kan jobba med samtalsterapi, men utbildningarna skiljer sig åt. En psykolog har alltid gått psykologutbildningen. En psykiater är alltid en läkare i grunden och en psykoterapeut har gått en psykoterapeututbildning.

Psykolog

För att bli en legitimerad psykolog krävs det att man har läst en femårig psykologutbildning och gjort ett års praktisk tjänstgöring (PTP). En psykolog kan t.ex. arbeta inom primärvården, i skolhälsan, i kriminalvården eller i försvarsmakten med mera.

Psykoterapeut

En psykoterapeut har en utbildning inom ett människovårdande yrke i botten som t.ex. läkare, psykolog eller socionom. Sedan krävs också en grundkurs inom psykoterapi och två års arbetslivserfarenhet samt en vidareutbildning inom psykoterapi.

Psykiater

En psykiater är en läkare med specialistutbildning i psykiatri. Diagnosering sker i första hand genom samtal med patienten och personer i dennes omgivning. En psykiater kan även ge medicinsk behandling med receptbelagda läkemedel.

Behandling med antidepressiva läkemedel

Om din läkare eller psykiater anser att läkemedel skulle vara lämpligt i din behandling så kan hen skriva ut det på recept till dig. Läkemedel kombineras ofta med psykoterapi vid behandling av depression eller andra närliggande psykiska sjukdomar. Om du har funderingar kring antidepressiva läkemedel kan du prata med din läkare och ställa frågor om sådant som du undrar över.

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag säga till min psykolog?

Din psykolog kommer börja med att be dig berätta hur du mår och vad du behöver hjälp med. Tillsammans kommer ni sedan börja nysta i vad dina problem består av och hur din psykolog bäst kan hjälpa dig vidare.

Fungerar det att träffa en psykolog via video?

Ja, forskning har visat på likvärdiga behandlingsresultat som vid fysiska besök. Många patienter upplever också stora fördelar med att kunna genomföra samtal hemifrån.

Vad är skillnaden mellan privat och offentlig psykolog?

Den största skillnaden mellan att träffa psykolog privat och genom sjukvården är att man betalar för sina besök själv vid privata psykologbesök. Genom sjukvården betalas avgiften av din region och du betalar själv inte mer än patientavgiften.

Hur får man remiss till psykolog?

Du kan få en remiss till en psykolog om din vårdcentral inte har anställda psykologer själva. Din läkare skriver i så fall en remiss för att träffa psykolog på en privatmottagning.

Våra psykologer är redo att hjälpa dig

Börja här