Vad är social ångest?

Social ångest, även kallad social fobi, är en överväldigande och ihållande rädsla inför sociala och vardagliga situationer. Vid social ångest undviker man de sociala sammanhang där man riskerar att utsätta sig för andra människors bedömningar och uppmärksamhet. Rädslan och ångesten kan skapa starka skam- och obehagskänslor och påverka jobbet, skolan och andra vardagliga aktiviteter och hindra den drabbade från att leva ett normalfungerande liv.

Chatta med en psykolog specialiserad på social ångest

börja här

Symptom vid social ångest

Att känna blygsel eller obehag inför sociala situationer är inte nödvändigtvis tecken på social ångest. Vissa människor är av naturen mer reserverade medan andra är mer utåtriktade. Men om rädsla, oro eller panik styr över den drabbades liv och leder till ett undvikande av vardagliga situationer kan man behöva hjälp. Några av de vanligaste symptomen vid social ångest innefattar:

  • Oro inför att träffa nya människor, prata inför andra eller föra ett samtal
  • Undvikande av sociala aktiviteter och sammankomster, som att gå på fest
  • Överdriven självmedvetenhet i sociala situationer
  • Oro för att göra något pinsamt, som att rodna, svettas eller säga något dumt
  • Svårigheter att göra saker när andra ser på av rädsla för att bli granskad och bedömd
  • Undvikande av ögonkontakt

Den ångest och rädsla som social ångest ger upphov till kan även yttra sig i fysiska reaktioner såsom illamående, muskelspänningar, svettningar, darrningar och hjärtklappning.

Orsaker till social ångest

Har du oro och ängslan ofta och under en längre period utan någon tydlig anledning kan det vara GAD. Detta syndrom kännetecknas av att den drabbade inte kan sluta oroa sig trots att den gör något som borde kännas lustfyllt. GAD kan ses som ett tillstånd där ångesten generaliserats och upplevs i många olika situationer, och är ett mer stadigvarande tillstånd än den vanliga mer tillfälliga upplevelsen vi vanligtvis har av ångest.

Behandling av social ångest

Utan behandling kan social ångest pågå i flera år eller en hel livstid och hindra den drabbade från att leva ett normalfungerande liv och nå sin fulla potential. Undvikandet av sociala situationer kan, förutom ett liv i isolation, leda till dåligt självförtroende, depression, självmedicinering i form av alkohol och/eller lugnande medel eller självmord. Undvikandet av det som känns jobbigt kan kännas bra och som en lättnad på kort sikt men bidrar till att ångesten förvärras i längden.

Det finns behandlingar som hjälper mot social ångest, där den typ av psykoterapi som kallas kognitiv beteendeterapi (KBT) anses vara den mest framgångsrika. KBT hjälper den drabbade att identifiera och stå ut med obehagliga känslor och tankar och via exponering närma sig det som upplevs som skrämmande och obehagligt.

Även medicinering i form av ångestdämpande medel, betablockerare och antidepressiva mediciner såsom selektiva seretoninåterupptagningshämmare (SSRI-preparat) kan behövas som komplement men dessa används vanligtvis inte för att behandla personer under 15 år.

Artiklar om social ångest

Klimatångest
Bakterier och ångest
Norsk metod mot ångest
10 sätt att lindra din ångest