Vad är oro?

Oro är en gnagande känsla som ofta finns i såväl kropp som tankar. Kroppen felsöker efter fara och fastnar när det är svårt att nå en lösning. Hjärnan kan inte skilja på verkligt hot och hot som finns i tanken. Liksom du skulle bli orolig om ett farligt djur närmar sig på håll, blir du orolig av tanken på nästa deadline. Det är helt normalt att känna oro, alla känner oro ibland.

Chatta med en psykolog specialiserad på oro

börja här

Oron kan också vara hjälpsam, och motivera till att göra sådant som är viktigt. Om oro dyker upp inför en kommande tenta, och du inte har pluggat alls, kan oron vara hjälpsam genom att den uppmanar dig till att läsa på inför tentan. Så oron kan förbereda dig för utmaningar och även hjälpa dig att undvika risker. 

Oro i lagom dos är ofta hanterbar. Det kan kännas jobbigt eller obehagligt i stunden, men det är viktigt att veta att oro inte är farligt. Vissa känner oro oftare än andra. Om oron börjar ta upp för mycket tid och energi från annat i livet kan det bli riktigt besvärligt. 

När oron övergår i grubbel och flera timmar varje dag går åt till oroskänslor och orostankar, kan oron ha gått över i generell oro. Det syns inte utanpå, så andra ser inte hur påfrestande oron kan vara. För att andra ska veta vad man upplever kan man dela med sig av vad man känner och tänker. 

Oro kan dyka upp när man närmar sig en jobbig situation eller slå en helt plötsligt. Det är vanligt att bli mer orolig när man är stressad, nedstämd eller när det händer många saker i livet som man inte kan påverka. Vanliga teman att oro sig kring är hälsa, andras säkerhet och problematiska situationer på jobb och skola.

Symtom på oro

Alla har vi känt oro ibland, hur den känns kan däremot skilja sig åt. För en del märks oron mest i form av ältande tankar i huvudet, för andra sätter sig oron i kroppen. Då kan man känna sig spänd, ha magproblem, vara rastlös, ha svårt att koncentrera sig eller bli lättirriterad. Det är inte heller ovanligt att orostankarna dyker upp när man ska sova, så det blir svårt att komma ner i varv och somna.

Liksom symptomen på oro skiljer sig åt, har vi alla olika strategier för att hantera oro. Någon tänker lugnande tankar, någon annan tar en promenad, en tredje pratar med en vän om sin oro. I stunden kan det kännas skönt att försöka göra något åt oron. Om det däremot blir så att man alltid försöker fly från oron, kan den komma tillbaka som en boomerang.

Många tänker att de inte får tänka tankarna, tänker bort tankarna, eller försöker tänka lugnande tankar för att motverka tankarna. I stunden kan oron då minska. Men på sikt kommer den allt som oftast tillbaka. Du måste ju ha koll på tanken för att veta att du inte har tanken och du måste tänka lugnande tankar för att dämpa orostankar. Då har du fastnat i en orosspiral som kan vara svår att ta dig ur på egen hand. 

Det kan för många vara hjälpsamt att låta orostankarna få finnas med när du gör något annat. Man kan då föreställa sig att orostankarna hänger med på axeln när man gör det man vill göra, på så sätt avdramatiseras innehållet i tankarna.

Det finns många olika strategier som gör att man kan hantera sin oro och vara okej med att den dyker upp och tar plats.

Behandling av oro

När oron börjar ta över för mycket av ens vardag och tiden till fritid eller jobb krymper, är det dags att söka hjälp. Det finns hjälp att få. Det finns KBT behandling specifikt utformad för generell oro. Olika tekniker lärs ut beroende på vilka symptom man har. Det kan vara att notera vilka tankar som rör faktiska situationer och vilka tankar som rör hypotetiska situationer, verktyg för problemlösning när man fastnar, att undersöka positiva tankar om oro, utmana skrämmande tankar, hitta strategier för att hantera ovisshet i livet, att börja göra saker man slutat göra, att oroa sig en specifik förbestämd tid eller skjuta upp oro. Man får prova flera verktyg och se vilka som är mest hjälpsamma.

Artiklar om oro

Klimatångest
Bakterier och ångest
Norsk metod mot ångest
10 sätt att lindra din ångest