Vad är stress?

Alla känner sig ibland stressade eller pressade i vissa situationer eller skeenden i livet. Detta är normalt och går oftast över av sig själv. Men om stressen är långvarig utan möjlighet till återhämtning kan den skapa en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Man riskerar även att “gå in i väggen” och drabbas av utmattningssyndrom. Stressjukdomar har ökat markant det senaste decenniet och brukar ibland kallas den nya folksjukdomen.

Chatta med en psykolog specialiserad på stress

börja här

Den fysiologiska responsen av stress är en utsöndring i kroppen av diverse olika hormoner. Det är detta påslag som resulterar i de klassiska stress-symptomen, såsom ångest, darrningar, svårigheter att fokusera och irritabilitet.

Symptom på stress

Sömnstörningar

Du har svårt att somna eller du vaknar på natten och har svårt att somna om. Trots att du sovit länge och ostört känner du dig inte utvilad på morgonen.

Kroppsliga symtom

Du kan få ont i magen, ha spänningshuvudvärk eller få hjärtklappningar. Andra vanliga kroppsliga symptom är stelhet och spänningar i kroppen. Det är inte ovanligt att man söker sjukvård för dessa symptom, då man tror att förklaringen ligger i någon sjukdom eller skada.

Koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter är ett klassiskt symptom vid stress. Ofta upplever man att det är svårt att helt fokusera på en uppgift, och att andra tankar tränger in i processen och distraherar. Vi blir också ofta rastlösa.

Socialt liv

Du väljer bort saker som du tidigare känt lust för. Det kan vara en hobby, fritidsaktiviteter eller att umgås med vänner och familj. Denna prioritering sker ofta antingen för att du behöver prioritera något annat före (oftast arbete), eller för att du behöver använda tiden till egen återhämtning.

Immunförsvar

Stress kan också påverka vårt immunförsvar så att motståndskraften blir nedsatt och vi lättare drabbas av infektioner, exempelvis förkylningar. På längre sikt kan det få mer långtgående konsekvenser för din hälsa.

Stresshantering

Den allra mest grundläggande orsaken till att vi blir sjuka av stress är bristen på återhämtning. Bristen på återhämtning kan orsakas av en rad olika anledningar såsom exempelvis stressbeteenden, oroande och stressande tankar, kroppsliga upplevelser eller känslomässig belastning. Detta kan göra att man får svårt att varva ner både kroppsligt och mentalt. Det kan också handla om att den drabbade helt enkelt inte gjort tid för återhämtande aktiviteter. 

Första steget till att påverka din stress är att ta reda på orsakerna till att du känner stress och korrigera dem så att du inte behöver bli stressad. Fysisk aktivitet, vila och ett socialt skyddsnät kan också hjälpa vid stress.

Det viktigaste för att kunna påverka sin egen stressnivå är insikt. Många som är stressade vet vad problemet är på en rationell nivå, men har svårt att ta steget till förändring. Detta kan vara exempelvis att man tänker “om jag säger till min chef att jag inte kan ta på mig mer arbete så kommer jag inte bli befordrad/få löneförhöjning /ta mig dit jag vill i karriären. Sådana konsekvenstankar gör lätt att vi blir inlåsta i mönstret och har svårt att ta steget till förändring.

För de allra flesta innebär en sådan förändring raka motsatsen till vad man kanske önskar; den enda vägen till att bli mindre stressad är kanske att minska arbetsinsatsen, upphöra med andra engagemang man upplever att man måste göra, och så vidare. Man kan såklart göra mycket själv också, men en ohållbar situation kommer aldrig bli hållbar för att man arbetar med självhjälp. Situationen i sig måste i många fall förändras.

Några enkla steg att ta till själv:

  • Gör/Ta tid för aktiviteter som ger dig energi och som du gillar. Kompromissa inte med denna tid.
  • Öva på att säga nej.
  • Var fysiskt aktiv med valfri aktivitet som du mår bra av.
  • Ta stöd av vänner och familj. Berätta om din situation och hur den påverkar dig.
  • Frigör dig från engagemang som tar energi i den mån det är möjligt.

Ibland kan det vara svårt att sortera ut vad som är anledningen till att man känner sig stressad och har brist på återhämtning. Då kan man behöva hjälp av en psykolog för att sortera i dessa tankar.

Artiklar om stress

Klimatångest
Bakterier och ångest
Norsk metod mot ångest
10 sätt att lindra din ångest