Vad är en fobi?

Att känna rädsla är en naturlig del av livet, en slags inbyggd försvarsmekanism som varit viktig i människans evolution. Det som kännetecknar fobiska känslor är att de är betydligt starkare än situationen kräver och framstår som irrationella. När du börjar undvika det du är rädd för kan man bli begränsad i vardagen och får svårt att leva ett normalt liv.

Chatta med en psykolog specialiserad på fobier

börja här

Nästan alla människor har, under åtminstone någon del av livet, någon typ av fobi. Starka fobier kan vara väldigt begränsande för den som har det, och i vissa fall även för anhöriga. De goda nyheterna om du upplever fobier är att det är ett av de tillstånd som har absolut bäst behandlingseffekt vad gäller psykoterapi. Många av behandlingarna är dessutom korta och effektiva.

Hur behandlas fobier?

Fobier behandlas vanligen med hjälp av psykoterapi. Under en fobibehandling är den vanligaste interventionen att man arbetar med exponering, det vill säga att man i små steg utsätter sig för det man upplever som obehagligt. Tanken med detta är dels att “vänja” sig vid obehaget och förstå att det så småningom går över, dels att korrigera vissa antaganden man som fobiker ofta har kring den läskiga situationen. Dessa antaganden kan exempelvis vara att man är övertygad om att folk kommer stirra på en om man gör något pinsamt i en social situation, eller att hunden kommer att göra utfall och bitas om man kommer nära. Genom att utsätta sig för dessa situationer och se vad som händer så får man möjlighet att korrigera de antaganden man har, till antaganden som är mer realistiska.

Fobibehandlingar pågår oftast över en ganska begränsad tid (5-10 tillfällen) och har vid många tillstånd väldigt goda behandlingsresultat.

Olika typer av fobier

Agorafobi

Torgskräck eller agorafobi innebär ofta att man har en rädsla för öppna platser eller offentliga lokaler och mer specifikt en rädsla för att inte kunna ta sig därifrån. En person som har agorafobi kan ha panikångestattacker och kan därför känna ångest i situationer där det saknas möjlighet att komma undan om en panikattack skulle komma.

Social fobi

Social fobi innebär att man känner sig överdrivet rädd i situationer med andra människor. En del känner sig rädda för en eller ett par särskilda situationer med social interaktion. Andra är rädda för de flesta situationer där det finns andra människor.

Specifika fobier

Fobier kan även vara specifika, som till exempel rädsla för ormar, spindlar eller höjder. Gemensamt för specifika fobier är att rädslan oftast inte står i proportion till hur farligt det du är rädd för egentligen är. Några vanliga specifika fobier är dessa:

  • Rädsla för ormar
  • Rädsla för spindlar
  • Rädsla för höjder
  • Rädsla för vilda djur
  • Rädsla för smärta
  • Rädsla för eld
  • Rädsla för att falla
  • Rädsla för åska
  • Rädsla för hundar
  • Rädsla för clowner

Till de mer ovanliga fobierna hör rädsla för att korsa en väg, rädsla för att dansa och rädsla för blommor.

Det är viktigt att komma ihåg att fobier kan te sig märkliga för människor som inte själva lider av dom. Från perspektivet av upplevd farlighet jämfört med faktisk farlighet är inte rädslan adekvat. För den som lider av en fobi är dock rädslan och ångestpåslaget i allra högsta grad verklig, och inte en överdrift.

Artiklar om fobier

Klimatångest
Bakterier och ångest
Norsk metod mot ångest
10 sätt att lindra din ångest