Hem  >  Fakta & råd  >  Fobier

Fobier

Nästan alla människor har upplevt någon form av fobi, åtminstone under delar av sitt liv. Har man starka fobier kan det vara väldigt begränsande både för den som har det, och i vissa fall även för anhöriga.

Vad är fobi?

Att känna rädsla är normalt och en naturlig del av livet, en slags inbyggd försvarsmekanism som varit viktig i människans evolution. Men det som kännetecknar just fobiska känslor är att känslorna blir betydligt starkare än situationen faktiskt kräver och att de ibland kan framstå som irrationella. När du börjar undvika det du är rädd för kan du bli begränsad i vardagen och få svårt att leva ett normalt liv. Den goda nyheten om du upplever någon form av fobier är dock att det är ett av de tillstånd som har absolut bäst behandlingseffekt genom psykoterapi. Många av behandlingarna är dessutom korta och effektiva.

Symptom vid fobier

Symptomen som vi upplever vid fobiska reaktioner är klassiska ångestsymptom. De kan skilja lite från person till person, men vanliga upplevelser är ett eller flera av dessa symptom:

 • Panikkänslor
 • Svettas och blir skakig
 • Tryck över bröstet
 • Får svårt att andas
 • Hjärtklappning
 • Muntorrhet

Symptomen är som starkast i de situationer där vi blir utsatta för det vi har fobi för. Vi kan också uppleva symptomen i olika grader i situationer där vi misstänker att vi kan stöta på det som vi fruktar. Symptomen minskar sedan när vi undviker eller rör oss ifrån det som skrämmer, vilket är en viktig del i vidmakthållandet av fobiska besvär.

Hur vidmakthålls fobier?

När en fobiker utsätts för det som den är rädd för uppkommer oftast en ångestreaktion. När detta sker är den naturliga instinkten att undvika stimulit, det vill säga att fly situationen. Detta undvikande är centralt vid alla typer av fobier. Resultatet av flykten blir att ångesten sjunker och obehaget försvinner för stunden. Samma sak upprepas vid nästa tillfälle och reaktionen blir densamma. Detta reaktionsmönster förstärks alltså genom att vi blir av med obehaget. Problemet med den här typen av undvikande är just att situationen fortsätter vara skrämmande och kan resultera i att vi inte klarar av att göra saker vi annars skulle önska. Bara tanken på att det kan finnas en orm i skogen kan vara tillräckligt för att vi helst inte går i skogen alls, eller att vi gör det med stort obehag. Trots att vi bara en gång på tusen faktiskt träffar på en orm i skogen, så får rädslan stora konsekvenser för oss. Det är bland annat denna typ av felaktiga sannolikhetsbedömning som kan bli starkt begränsande för oss i vardagen. Hade vi bara blivit uppskrämda de gånger vi faktiskt såg en orm hade fobin sannolikt inte varit särskilt begränsande för oss då det händer väldigt sällan, men den ständiga vaksamheten och ångestpåslaget i situationer där det kan vara så att vi stöter på en orm är det som påverkar oss.

Säkerhetsbeteenden, dvs att vi ägnar oss åt specifika beteenden i syfte att lindra ångesten för stunden, spelar också en viktig roll i vidmakthållandet av fobier. Detta kan exempelvis vara att alltid gå med stövlar oavsett var vi befinner oss i syfte av undvika ormbett, som i exemplet med ormfobi här ovan. Sådana säkerhetsbeteenden hjälper oss att hantera ångesten och göra den uthärdlig, men hindrar oss från att göra en nyinlärning i situationen. Vår ångest fortsätter ligga på en konstant ganska hög nivå, men aldrig nå en topp för att sedan avta. Att lära sig att vara i situationen utan sådana säkerhetsbeteenden kan vara ett viktigt inslag i en fobibehandling för att bryta ett vidmakthållande, och skapa en nyinlärning.

Hur behandlas fobier?

Fobier behandlas vanligen med hjälp av psykoterapi. Under en fobibehandling är den vanligaste interventionen att man arbetar med exponering, det vill säga att man i små steg utsätter sig för det man upplever som obehagligt. Tanken med detta är dels att “vänja” sig vid obehaget och förstå att det så småningom går över, men också att korrigera vissa antaganden man som fobiker ofta har kring den läskiga situationen. Dessa antaganden kan exempelvis vara att man är övertygad om att folk kommer stirra på en om man gör något pinsamt i en social situation, eller att hunden kommer att göra utfall och bitas om man kommer nära. Genom att utsätta sig för dessa situationer och se vad som händer så får man möjlighet att korrigera de antaganden man har, till antaganden som är mer realistiska. En behandling för fobi pågår oftast över en ganska begränsad tid (5-10 tillfällen) och har vid många tillstånd väldigt goda behandlingsresultat.

Måste jag behandla min fobi?

Nästan alla människor har något som de är extra rädda för. Detta är helt naturligt, och ingenting som behöver behandlas. Vi kan till och med vara extremt rädda för vissa saker, och ändå inte ha något behov av att behandla det. Huvudfrågan att besvara när man överväger om man ska behandla en fobi är vilken påverkan den har på livet. Blir vi begränsade av den? Upptar den en stor del av våra tankar? Påverkar den viktiga saker i mitt liv på ett sådant sätt att jag inte kan leva så som jag önskar? Om vi är livrädda för exempelvis getingar, men vi bara upplever skräck en eller två gånger per år, så kanske det inte finns någon större anledning att behandla den fobin. Vårt liv fungerar i övrigt på det sätt vi önskar, och rädslan hindrar oss inte från att göra saker som känns viktiga för oss. Huruvida du själv önskar behandla den fobin du upplever kan bara du avgöra, men frågorna här ovan kan vara en vägledning till ett beslut.

Tio av våra vanligaste fobier

Social fobi

Social fobi innebär att man känner sig överdrivet rädd i situationer med andra människor. En del känner sig rädda för en eller ett par särskilda situationer med sociala interaktioner. Andra är rädda för de flesta situationer där det finns andra människor närvarande. En central del vid behandling av social fobi kommer vara att du får utsätta dig för situationerna du fruktar, exempelvis genom att fråga en främling något eller att ta ordet i ett gruppsamtal.

Spindelfobi

Spindelfobi är precis som det låter en fobi för spindlar. Man kan tycka att spindlar har ett obehagligt utseende, vara rädd för att de ska hoppa mot en, eller att de ska bitas. Spindelfobi kan göra det besvärligt att vistas i skogen, i källare, eller i andra miljöer där en kan föreställa sig att en spindel skulle kunna dyka upp. En central del vid behandling av spindelfobi kommer vara att du långsamt får närma dig en spindel på olika sätt, kanske först via en bild på avstånd, sedan en riktig spindel på avstånd, och sist kanske nudda spindeln.

Ormfobi

Ormfobi är en av våra vanligaste fobier och de allra flesta av oss har någon i vår närhet som tycker ormar är obehagliga. Precis som vid spindelfobi kan även ormfobi leda till att vi undviker vissa platser där vi föreställer oss att det kan finnas ormar. En central del vid behandling av kommer liksom vid spindelfobi vara ett långsamt närmande av ormen.

Höjdskräck

Att ha någon typ av rädsla för höjder kan tänkas vara rätt naturligt med tanke på att de utgör en fara. Men för vissa kan höjdskräcken bli betydligt mer påtaglig än så. En person med höjdskräck kan begränsas på så vis att det exempelvis är mycket svårt att både gå och köra bil över broar. Att gå på andra konstruktioner med hög höjd blir också svårt, även att befinna sig i ett höghus kan vara besvärligt. En central del vid behandling av höjdskräck kommer sannolikt vara att befinna dig på hög höjd i olika former, först på lägre höjd och sedan högre upp.

Blodfobi

Blodfobi innebär en rädsla för saker som har med blod att göra. Det kan vara en rädsla för att få se blod, eller en rädsla för att själv börja blöda. Blodfobi blir ofta ett hinder om vi ska besöka sjukvården, och kan bli en anledning till att man i möjligaste mån undviker sjukvården helt och hållet, vilket medför andra risker. Blodfobi är en av få fobier där ett vanligt symptom är svimning vid kontakt med eller vid åsynen av blod. En central del vid behandling av blodfobi kommer vara att närma sig blod på olika sätt. Vid blodfobi är det också vanligt att jobba med tillämpad spänning, en teknik som används för att motverka svimning. Man spänner då sina stora muskelgrupper på ett kontrollerat sätt, för att bibehålla blodtryck.

Sprutfobi

Sprutfobi innebär rädsla för sprutor och nålar. De allra flesta av oss tycker det är mer eller mindre obehagligt att ta en spruta, men för vissa är rädslan så stark att det blir omöjligt. Liksom vid blodfobi kan detta innebära att man undviker vårdinrättningar, alternativt får väldigt stark ångest vid sådana besök. En central del vid behandling av sprutfobi kommer vara att närma sig nålar i olika former, och i slutändan kanske bli stucken av en spruta.

Flygfobi

Rädsla för att flyga är en annan mycket vanlig fobi. Rädslan består ofta av tankar kring att planet ska störta, alternativt att man är “fast” på planet under lång tid. Man kan också vara rädd för att ett terrordåd ska inträffa. Vid behandling av flygfobi kommer du, om det går för dig, sannolikt få flyga, först korta sträckor och sedan lite längre.

Klaustrofobi

Klaustrofobi är rädsla för små instängda utrymmen, vilket också ibland benämns som cellskräck. Specifika symptom kan vara att man känner att man inte kan röra sig eller att man ska kvävas.

Emetofobi

Emetofobi är en rädsla för att kräkas eller se andra kräkas. En sådan fobi kan vara begränsande på så sätt att man undviker att exempelvis dricka alkohol eller att äta sig riktigt mätt i offentliga situationer.

Insektsfobi

Insektsfobi är en fobi för insekter av olika slag. Vanliga sådana är exempelvis getingar, kackerlackor eller flugor. De handlar ofta antingen om att insekten kan skada oss, stickas, bitas, lägga ägg eller någonting annat obehagligt. Det kan också handla om att man bara tycker insekten är äcklig i allmänhet. 

De ovan listade fobierna är några av de vanligaste vi har, och du som läser det här känner nog igen någon i din närhet som har ett obehag för något av ovanstående. Till de mer ovanliga fobierna hör rädsla för att korsa en väg, rädsla för att dansa och rädsla för blommor.

Det är viktigt att komma ihåg att fobier kan te sig märkliga för människor som inte själva lider av dom. Från perspektivet av upplevd farlighet jämfört med faktisk farlighet är inte rädslan proportionerlig. För den som lider av en fobi är dock rädslan och ångestpåslaget i allra högsta grad verklig, och inte en överdrift.

Sammanfattning

Fobier är överdrivna rädslor som kan vara begränsande och påverka vardagslivet. Symtom på fobier inkluderar panikkänslor, svettningar och hjärtklappning. Behandling av fobier involverar vanligtvis psykoterapi, särskilt exponeringsterapi där man gradvis utsätter sig för det man fruktar. Fobier behöver bara behandlas om de begränsar livet och påverkar väsentliga aktiviteter. Vanliga fobier inkluderar social fobi, spindelfobi och flygrädsla.

Frågor och svar om fobier

Vilka symptom kan man få av fobi?

Symptomen som vi upplever vid fobiska reaktioner är klassiska ångestsymptom. De kan skilja lite från person till person.

Hur behandlas fobier?
Fobier behandlas vanligen med hjälp av psykoterapi.
Vilka är de vanligaste fobierna?
Några av de allra vanligaste fobierna är:
Social fobi, spindelfobi, ormfobi, höjdskräck, blodfobi, sprutfobi, flygfobi, klaustrofobi, emetofobi och insektsfobi.

Vad är fobi?

Att känna rädsla är normalt och en naturlig del av livet, en slags inbyggd försvarsmekanism som varit viktig i människans evolution. Men det som kännetecknar just fobiska känslor är att känslorna blir betydligt starkare än situationen faktiskt kräver och att de ibland kan framstå som irrationella. När du börjar undvika det du är rädd för kan du bli begränsad i vardagen och få svårt att leva ett normalt liv. Den goda nyheten om du upplever någon form av fobier är dock att det är ett av de tillstånd som har absolut bäst behandlingseffekt genom psykoterapi. Många av behandlingarna är dessutom korta och effektiva.

Symptom vid fobier

Symptomen som vi upplever vid fobiska reaktioner är klassiska ångestsymptom. De kan skilja lite från person till person, men vanliga upplevelser är ett eller flera av dessa symptom:

 • Panikkänslor
 • Svettas och blir skakig
 • Tryck över bröstet
 • Får svårt att andas
 • Hjärtklappning
 • Muntorrhet

Symptomen är som starkast i de situationer där vi blir utsatta för det vi har fobi för. Vi kan också uppleva symptomen i olika grader i situationer där vi misstänker att vi kan stöta på det som vi fruktar. Symptomen minskar sedan när vi undviker eller rör oss ifrån det som skrämmer, vilket är en viktig del i vidmakthållandet av fobiska besvär.

Hur vidmakthålls fobier?

När en fobiker utsätts för det som den är rädd för uppkommer oftast en ångestreaktion. När detta sker är den naturliga instinkten att undvika stimulit, det vill säga att fly situationen. Detta undvikande är centralt vid alla typer av fobier. Resultatet av flykten blir att ångesten sjunker och obehaget försvinner för stunden. Samma sak upprepas vid nästa tillfälle och reaktionen blir densamma. Detta reaktionsmönster förstärks alltså genom att vi blir av med obehaget. Problemet med den här typen av undvikande är just att situationen fortsätter vara skrämmande och kan resultera i att vi inte klarar av att göra saker vi annars skulle önska. Bara tanken på att det kan finnas en orm i skogen kan vara tillräckligt för att vi helst inte går i skogen alls, eller att vi gör det med stort obehag. Trots att vi bara en gång på tusen faktiskt träffar på en orm i skogen, så får rädslan stora konsekvenser för oss. Det är bland annat denna typ av felaktiga sannolikhetsbedömning som kan bli starkt begränsande för oss i vardagen. Hade vi bara blivit uppskrämda de gånger vi faktiskt såg en orm hade fobin sannolikt inte varit särskilt begränsande för oss då det händer väldigt sällan, men den ständiga vaksamheten och ångestpåslaget i situationer där det kan vara så att vi stöter på en orm är det som påverkar oss.

Säkerhetsbeteenden, dvs att vi ägnar oss åt specifika beteenden i syfte att lindra ångesten för stunden, spelar också en viktig roll i vidmakthållandet av fobier. Detta kan exempelvis vara att alltid gå med stövlar oavsett var vi befinner oss i syfte av undvika ormbett, som i exemplet med ormfobi här ovan. Sådana säkerhetsbeteenden hjälper oss att hantera ångesten och göra den uthärdlig, men hindrar oss från att göra en nyinlärning i situationen. Vår ångest fortsätter ligga på en konstant ganska hög nivå, men aldrig nå en topp för att sedan avta. Att lära sig att vara i situationen utan sådana säkerhetsbeteenden kan vara ett viktigt inslag i en fobibehandling för att bryta ett vidmakthållande, och skapa en nyinlärning.

Hur behandlas fobier?

Fobier behandlas vanligen med hjälp av psykoterapi. Under en fobibehandling är den vanligaste interventionen att man arbetar med exponering, det vill säga att man i små steg utsätter sig för det man upplever som obehagligt. Tanken med detta är dels att “vänja” sig vid obehaget och förstå att det så småningom går över, men också att korrigera vissa antaganden man som fobiker ofta har kring den läskiga situationen. Dessa antaganden kan exempelvis vara att man är övertygad om att folk kommer stirra på en om man gör något pinsamt i en social situation, eller att hunden kommer att göra utfall och bitas om man kommer nära. Genom att utsätta sig för dessa situationer och se vad som händer så får man möjlighet att korrigera de antaganden man har, till antaganden som är mer realistiska. En behandling för fobi pågår oftast över en ganska begränsad tid (5-10 tillfällen) och har vid många tillstånd väldigt goda behandlingsresultat.

Måste jag behandla min fobi?

Nästan alla människor har något som de är extra rädda för. Detta är helt naturligt, och ingenting som behöver behandlas. Vi kan till och med vara extremt rädda för vissa saker, och ändå inte ha något behov av att behandla det. Huvudfrågan att besvara när man överväger om man ska behandla en fobi är vilken påverkan den har på livet. Blir vi begränsade av den? Upptar den en stor del av våra tankar? Påverkar den viktiga saker i mitt liv på ett sådant sätt att jag inte kan leva så som jag önskar? Om vi är livrädda för exempelvis getingar, men vi bara upplever skräck en eller två gånger per år, så kanske det inte finns någon större anledning att behandla den fobin. Vårt liv fungerar i övrigt på det sätt vi önskar, och rädslan hindrar oss inte från att göra saker som känns viktiga för oss. Huruvida du själv önskar behandla den fobin du upplever kan bara du avgöra, men frågorna här ovan kan vara en vägledning till ett beslut.

Tio av våra vanligaste fobier

Social fobi

Social fobi innebär att man känner sig överdrivet rädd i situationer med andra människor. En del känner sig rädda för en eller ett par särskilda situationer med sociala interaktioner. Andra är rädda för de flesta situationer där det finns andra människor närvarande. En central del vid behandling av social fobi kommer vara att du får utsätta dig för situationerna du fruktar, exempelvis genom att fråga en främling något eller att ta ordet i ett gruppsamtal.

Spindelfobi

Spindelfobi är precis som det låter en fobi för spindlar. Man kan tycka att spindlar har ett obehagligt utseende, vara rädd för att de ska hoppa mot en, eller att de ska bitas. Spindelfobi kan göra det besvärligt att vistas i skogen, i källare, eller i andra miljöer där en kan föreställa sig att en spindel skulle kunna dyka upp. En central del vid behandling av spindelfobi kommer vara att du långsamt får närma dig en spindel på olika sätt, kanske först via en bild på avstånd, sedan en riktig spindel på avstånd, och sist kanske nudda spindeln.

Ormfobi

Ormfobi är en av våra vanligaste fobier och de allra flesta av oss har någon i vår närhet som tycker ormar är obehagliga. Precis som vid spindelfobi kan även ormfobi leda till att vi undviker vissa platser där vi föreställer oss att det kan finnas ormar. En central del vid behandling av kommer liksom vid spindelfobi vara ett långsamt närmande av ormen.

Höjdskräck

Att ha någon typ av rädsla för höjder kan tänkas vara rätt naturligt med tanke på att de utgör en fara. Men för vissa kan höjdskräcken bli betydligt mer påtaglig än så. En person med höjdskräck kan begränsas på så vis att det exempelvis är mycket svårt att både gå och köra bil över broar. Att gå på andra konstruktioner med hög höjd blir också svårt, även att befinna sig i ett höghus kan vara besvärligt. En central del vid behandling av höjdskräck kommer sannolikt vara att befinna dig på hög höjd i olika former, först på lägre höjd och sedan högre upp.

Blodfobi

Blodfobi innebär en rädsla för saker som har med blod att göra. Det kan vara en rädsla för att få se blod, eller en rädsla för att själv börja blöda. Blodfobi blir ofta ett hinder om vi ska besöka sjukvården, och kan bli en anledning till att man i möjligaste mån undviker sjukvården helt och hållet, vilket medför andra risker. Blodfobi är en av få fobier där ett vanligt symptom är svimning vid kontakt med eller vid åsynen av blod. En central del vid behandling av blodfobi kommer vara att närma sig blod på olika sätt. Vid blodfobi är det också vanligt att jobba med tillämpad spänning, en teknik som används för att motverka svimning. Man spänner då sina stora muskelgrupper på ett kontrollerat sätt, för att bibehålla blodtryck.

Sprutfobi

Sprutfobi innebär rädsla för sprutor och nålar. De allra flesta av oss tycker det är mer eller mindre obehagligt att ta en spruta, men för vissa är rädslan så stark att det blir omöjligt. Liksom vid blodfobi kan detta innebära att man undviker vårdinrättningar, alternativt får väldigt stark ångest vid sådana besök. En central del vid behandling av sprutfobi kommer vara att närma sig nålar i olika former, och i slutändan kanske bli stucken av en spruta.

Flygfobi

Rädsla för att flyga är en annan mycket vanlig fobi. Rädslan består ofta av tankar kring att planet ska störta, alternativt att man är “fast” på planet under lång tid. Man kan också vara rädd för att ett terrordåd ska inträffa. Vid behandling av flygfobi kommer du, om det går för dig, sannolikt få flyga, först korta sträckor och sedan lite längre.

Klaustrofobi

Klaustrofobi är rädsla för små instängda utrymmen, vilket också ibland benämns som cellskräck. Specifika symptom kan vara att man känner att man inte kan röra sig eller att man ska kvävas.

Emetofobi

Emetofobi är en rädsla för att kräkas eller se andra kräkas. En sådan fobi kan vara begränsande på så sätt att man undviker att exempelvis dricka alkohol eller att äta sig riktigt mätt i offentliga situationer.

Insektsfobi

Insektsfobi är en fobi för insekter av olika slag. Vanliga sådana är exempelvis getingar, kackerlackor eller flugor. De handlar ofta antingen om att insekten kan skada oss, stickas, bitas, lägga ägg eller någonting annat obehagligt. Det kan också handla om att man bara tycker insekten är äcklig i allmänhet. 

De ovan listade fobierna är några av de vanligaste vi har, och du som läser det här känner nog igen någon i din närhet som har ett obehag för något av ovanstående. Till de mer ovanliga fobierna hör rädsla för att korsa en väg, rädsla för att dansa och rädsla för blommor.

Det är viktigt att komma ihåg att fobier kan te sig märkliga för människor som inte själva lider av dom. Från perspektivet av upplevd farlighet jämfört med faktisk farlighet är inte rädslan proportionerlig. För den som lider av en fobi är dock rädslan och ångestpåslaget i allra högsta grad verklig, och inte en överdrift.

Sammanfattning

Fobier är överdrivna rädslor som kan vara begränsande och påverka vardagslivet. Symtom på fobier inkluderar panikkänslor, svettningar och hjärtklappning. Behandling av fobier involverar vanligtvis psykoterapi, särskilt exponeringsterapi där man gradvis utsätter sig för det man fruktar. Fobier behöver bara behandlas om de begränsar livet och påverkar väsentliga aktiviteter. Vanliga fobier inkluderar social fobi, spindelfobi och flygrädsla.

Frågor och svar om fobier

Vilka symptom kan man få av fobi?

Symptomen som vi upplever vid fobiska reaktioner är klassiska ångestsymptom. De kan skilja lite från person till person.

Hur behandlas fobier?

Fobier behandlas vanligen med hjälp av psykoterapi.

Vilka är de vanligaste fobierna?

Några av de allra vanligaste fobierna är:
Social fobi, spindelfobi, ormfobi, höjdskräck, blodfobi, sprutfobi, flygfobi, klaustrofobi, emetofobi och insektsfobi.

Hur kan Din Psykolog hjälpa mig behandla fobi?

Din Psykolog är en del av primärvården och kostar 100 kr i patientavgift. Det är kostnadsfritt för dig under 20 år och frikort gäller. Du träffar din psykolog över videosamtal och tjänsten är helt digital. Våra psykologer på Din Psykolog är vana vid att hjälpa människor med fobier. Här finns hjälp att få.

Felicia Westin
Innehållet har granskats av: Felicia Westin, Chefspsykolog

Läs även våra artiklar relaterade till fobier

Våra psykologer är redo att hjälpa dig

Börja här