Självtester

——

Välkommen till Din Psykologs självtester. Här kan du göra våra självskattningstest och få en indikation på om du kan behöva en ytterligare bedömning av dina besvär. Kom ihåg att det inte går att dra några slutsatser kring resultatet utan bedömning av en legitimerad psykolog.