KBT

Effektivitet vid KBT behandling

By 23 augusti, 2022mars 27th, 2024No Comments

Varför ska en gå i psykologisk behandling?

Målet med psykologisk behandling är att öka välmående och livskvalité. I behandlingen skapas tillsammans med terapeuten förståelse för tankar, känslor och relationer. Genom att utforska beteendemönster och tidigare erfarenheter ges förutsättningar att skapa förändring. Det kan även vara skönt att få kontakt med någon utomstående att dela sin problematik med.

Vem kan gå i terapi?

För en del är terapi förknippat med svår psykisk problematik och det kan upplevas skamligt att söka professionell hjälp. Men det finns många anledningar att söka psykologisk behandling. Det kan handla om allt från att minska specifika symtom till ett utforskande av jaget. Psykologisk behandling används bland annat vid depression, ångest och personlighetsstörningar. Men även när det handlar om livsstilsförändringar, stresshantering och kronisk smärta. 

Det finns olika former av psykologisk behandling, vid bland annat depression och ångest så rekommenderar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering användandet av Kognitiv beteendeterapi (KBT).

KBT i korthet

– Vill förändra tanke- och beteendemönster
– Kartläggning av tankar, värderingar, känslolägen men även fysiologiska reaktioner (t.ex. svettas, att rodna) och beteenden (t.ex. saker en säger och gör)
– Bedömningen av problematiken baseras på analys av beteenden och tidigare erfarenheter
– Fokus är på här och nu
– Utgångspunkt i inlärningsteori, handlar om att en lär sig utifrån de konsekvenser beteenden får
– Problemlösning i fokus samt att skapa förändring utifrån handlingar
– Baseras på ett samarbete mellan terapeut och patient
– Öppen kommunikation om problematik och behandlingsupplägg
– Tydliga mål i behandlingen, att tidigt ställa sig frågan ”Vilken förändring vill vi uppnå?”
– Hemuppgifter är en viktig del i behandlingen för att ge ökad effekt
– Antalet sessioner baseras på hur svår problematiken är och patientens behov

Vad är internetbehandling?

Traditionell KBT sker genom ett fysiskt möte i terapirummet, men i och med utveckling av teknik och behandlingsmetoder så finns det nu möjlighet att få behandling även online. Det är en elektroniskt förmedlad behandling där du får tillgång till terapi i mobiltelefonen, surfplattan eller i datorn. Det finns olika former av internetbehandling. Antingen pratar du med din terapeut via meddelanden i en chat eller via videosamtal. Forskning visar att internet KBT är lika effektivt som traditionell behandling och ger goda, långvariga resultat.

Behandling online består av många moment och uppgifter som är gemensamma med traditionell KBT. Terapin utgår ofta ifrån moduler med olika teman som patienten genomför med stöd av terapeut. I bedömningsfasen kartläggs problembeskrivning och bakgrund och där ser behandlaren även om internetbehandling passar just denna person.

När passar inte internet KBT? Vid svår depression, suicidrisk, psykossjukdom eller för komplex problematik. Det krävs även grundläggande förutsättningar som att kunna läsa och skriva. En del svårare kognitiva nedsättningar kan även vara ett hinder.

När passar det? Egentligen i alla andra fall än ovan nämnda. Forskning visar att internet KBT har god effekt på allt från depression till ångestsyndrom, som paniksyndrom och social ångest.

Fördelar med KBT online

– Lägre tröskel att söka vård. Kan göra stor skillnad vid problematik som till stor del uppstår vid social interaktion som social ångest och dysmorfofobi. Underlättar vid nedstämdhet i de fall en har svårt att ta sig hemifrån.
– Tillgänlighet. Prata med din psykolog när det passar dig! Det ger självständighet, är flexibelt och går att anpassa efter vardagen.
– Tryggt att vara i hemmiljö. Kan upplevas lättare att prata om svåra saker i en bekant miljö.
Minnesstöd. Vid behandling i chatformat underlättar det att terapeutens ord är nedskrivna och finns kvar att läsa om och om igen.
Lika effektivt som traditionell behandling.
– Minst 4 gånger fler patienter kan få hjälp. I jämförelse med annan KBT kan internet KBT ge betydligt fler patienter behandling. Det innebär även att väntetiderna ofta är kortare.
– Ökad valfrihet. I och med att behandlingsmetoderna finns tillgänglig online så begränsas inte utbudet till var du bor i samma utsträckning.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här