Ångest

Norsk metod mot ångest – så fungerar den

By 20 september, 2020december 1st, 2023No Comments

Den norska metoden mot ångest

Den norska 4-dagarsbehandlingen har utvecklats av psykologerna Gerd Kvale och Bjarne Hansen. Sammanfattat innebär metoden att behandlingen ges i ett intensivt format under fyra heldagar. Den innefattar både gruppmoment och individuella skräddarsydda behandlingstimmar.


Hur det går till

“Utsätt dig för det du är rädd för, under kontrollerade omständigheter”

Patienterna får den individuella delen av sin behandling i den miljö där tvånget finns, till exempel i hemmet. Närstående blir också inbjudna för information kring diagnosen och behandlingsupplägget. Efter de fyra behandlingsdagarna jobbar patienterna vidare på egen hand med hjälp av ett skräddarsytt program. 

Uppföljning av patienternas framsteg sker efter två veckor respektive tre månader.

– “Att metoden är effektiv vet vi redan men vissa anpassningar kan eventuellt behöva göras under resans gång. Säger Madeleine Magnusson, enhetschef vid Psykiatri Nordväst, som är ansvarig för den svenska delen av projektet, i ett pressmeddelande.”

Vad metoden behandlar

Social ångest (även kallad social fobi), OCD

Metoden lämpar sig för att bota olika typer av ångest och tvångssyndrom. Själva behandlingen i sig är inte särskilt olik vanlig KBT. Den stora skillnaden är att behandlingen bara tar fyra dagar att genomföra. Och fungerar bäst på ångestrelaterade sjukdomar.

Vart du kan hitta den

20 kliniker i Norge, två i Sverige, även i USA

I dagsläget erbjuder Sverige behandlingen på Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm. Den enda instansen som erbjöd “Den Norska Metoden” i september 2019. I Norge är metoden mer utspridd, då den uppfanns där, och erbjuds på hela 20 kliniker. Slutligen har metoden börjat få fotfäste i USA och erbjuds bland annat i New York.

Sammanfattning

Även om metoden har nått fantastiska resultat fungerar den inte på alla. Cirka 66-85% rapporterade dock goda resultat även flera månader efter behandlingen genomförts. Förvänta dig att det fungerar, men bli inte besviken om du inte blir bättre. Som tur är handlar det bara om fyra dagar.

Referenser

http://www.mynewsdesk.com/se/stockholms-laens-sjukvaardsomraade/pressreleases/svensk-klinik-erbjuder-unik-4-dagarsbehandling-mot-ocd-2917172

https://www.carlbring.se/social-fobi-norge/

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/02/05/ny-typ-av-terapi-ska-erbjudas-vid-ocd/

https://www.mabra.com/halsa/norska-super-metoden-botar-angest-pa-bara-fyra-dagar/

https://psykiatri.sll.se/aktuellt/tvangssyndrom-kan-behandlas-pa-endast-fyra-dagar/

https://www.gp.se/livsstil/tv%C3%A5-dagar/adj%C3%B6-till-lyckopillren-framtidens-behandlingar-av-depression-1.10699803

https://www.dh.se/nytt-varldsrekord-i-behandling-av-social-fobi/

http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2018/02/47.-%C3%85ngest.pdf

Boka tid hos en psykolog online

Börja här