Stress

Mental hälsa och kostbehandling

By 22 februari, 2022december 1st, 2023No Comments

Mental hälsa och kostbehandling

Det är individuellt om man kan gå i kostbehandling samtidigt som man går i psykologisk behandling och därför är det bäst om du pratar med din psykolog eller dietist om detta för att komma fram till en individuell plan. 

Många uppskattar dock att komplettera sin kostbehandling med ytterligare stöd av psykolog. Dietisten ger värdefulla kunskaper om vilka förändringar som har störst betydelse för den fysiska hälsan i kombination med att psykologen kan ge ett fördjupat stöd i att hantera de tankar och känslor som tidigare varit ett hinder för att lyckas göra förändringar i dina levnadsvanor.

Det finns inga kontraindikationer på att göra behandlingarna samtidigt, men många psykologiska behandlingar är krävande i tid och energi, vilket även förändringar i levnadsvanor kan vara genom kostbehandlingen, vilket gör att du som person behöver känna in själv hur mycket du klarar av samtidigt.

Vad är sambandet mellan våra tankar och känslor och det vi stoppar i oss?

Alla våra tankar, känslor och handlingar hänger ihop och påverkar oss på olika sätt. Tankar leder till känslor och känslor leder i sin tur till handlingar. Det är vanligt att vi vid olika situationer (till exempel stress, trötthet, ledsamhet, tristess) tröstäter för att döva den tillfälliga känslan i kroppen i stället för att utforska det verkliga behovet. Vid trötthet är det verkliga behovet egentligen att sova eller vila, inte att äta, och vid tristess är behovet någon form av aktivitet.

Genom att utforska dina egna beteendemönster kommer du med hjälp av dietisten att hitta andra sätt att hantera impulser och känslor, än att döva känslan med mat.

Det är även vanligt att vi i vår kultur vill fira till exempel framgångar med hjälp av att stoppa något gott i munnen. Vi äter alltså både när vi är glada och ledsna.

Hur vet jag om jag är redo för kostbehandling?

För att veta om just du är redo behöver det göras en individuell bedömning eftersom alla har olika förutsättningar. Om du är beredd att göra en förändring ökar givetvis sannolikheten att lyckas och ett första steg kan därför vara att samla på sig information om vad en kostbehandling skulle innebära för dig och sedan känna efter om det är rätt läge?

Hur kan en dietist hjälpa mig?
En dietist online börjar alltid med att hjälpa dig kartlägga dina nuvarande kostvanor och att sätta hälsosamma mål. Det viktigaste målet är alltid att du ska må bättre och bli mer hälsosam i kombination med att du går ner i vikt.

Hur kommer jag i gång med dietist online?

Du kan tex testa Eatit.io som är ett behandlingsprogram online med legitimerade dietister:

  • Gå in på www.eatit.io och ladda ner appen
  • Svara på några frågor för att dietisterna ska kunna anpassa behandlingen efter dig. Det tar bara några minuter.
  • Boka ett introsamtal. På din sida hittar du en länk till dietisternas kalendrar. Välj den dietist vars profil och kalendertider passar dig bäst.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här