Introvert personlighet | Kännetecknen hos en introvert person

By 19 april, 2022november 30th, 2023No Comments

Introvert personlighet – vad är det?

Vi pratar alla en del om personlighet. Till vardags kanske vi säger att någon är framåt, social, kul, intensiv, rolig, argsint, nyfiken eller orolig.

Många av oss pratar också om extroverta och introverta personer. Extroverta personer tänker vi är de som pratar mycket, tar plats i sociala sammanhang och trivs i sociala situationer.

Introverta personer tänker vi istället är de som inte har ett lika stort socialt behov och istället har mer behov av egentid och reflektion.

Mer korrekt definieras en introvert person som någon som är mer intresserad av sina egna tankar och känslor, än av att spendera tid med andra människor. Och en extrovert person definieras som någon som helst spenderar tid med andra människor.

Så för att sätta introversion i sitt sammanhang, det är ju ett personlighetsdrag. Personlighet är något många är intresserade av och det forskas mycket på det. Vilka fler egenskaper finns det, utöver extraversion och introversion?

I forskningstermer finns det något som heter femfaktormodellen eller Big 5-teorin som är väldigt använd och beforskad. Då tänker man att det finns 5 personlighetsegenskaper vi alla har, där man för varje egenskap befinner sig på olika delar av skalan. För att mäta personlighet utifrån femfaktormodellen kan man använda exempelvis NEO-PI-R som är det mest validerade måttet på personlighet 

De personlighetsegenskaper som ingår i Big 5  är:

 • Öppenhet för nya intryck
 • Neuroticism 
 • Samvetsgrannhet
 • Vänlighet
 • Extraversion

Så i linje med den teorin skulle någon som är väldigt introvert vara på ena änden av skalan och någon som är väldigt extrovert på den andra änden av skalan. De flesta befinner sig troligtvis någonstans däremellan.

Introversion och social ångest

Vi djupdyker nu i just introversion. Det där med skillnaden på introversion och social ångest kan vara knepigt, och blir högst aktuellt när man funderar på att söka vård.

Om man har en introvert personlighet beskrivs vanligen behovet av att umgås med andra människor som lågt. Man vill egentligen inte träffa andra så ofta som man från samhället uppfattar att man “bör göra”. Då kan det skapa ett lidande om man tänker att det är fel på en själv.

Vid social ångest har man däremot en önskan om att vara mer i samvaro med andra människor, men ångesten blir hindrande. Man vågar helt enkelt inte gå på den där middagen eller festen eller fråga grannen om att låna mjölk.

Så om man har introvert personlighet kan det vara så att man gör precis lagom många sociala aktiviteter som man själv mår bra av. Så kan man processa vad man gjort och få återhämtning.

Vid social ångest är det vanligen så att man gör alldeles för få sociala aktiviteter. Man har energi till att göra fler saker och behöver mer social stimulans, men ångesten sätter käppar i hjulet.

Det viktiga här är alltså vad du vill och vilken önskan du har, inte förväntan utifrån. Om du gör lagom många sociala aktiviteter för dig och du mår bra av det, då är det en sund social nivå för dig,

Om du deltar i färre sociala aktiviteter än du själv skulle önska för att du är rädd att göra bort dig, bli granskad eller få ångest, då är det troligen så att du har social ångest, och då behöver man många gånger få hjälp.

Kan introversion och social ångest hänga ihop?

En studie har visat på att det inte är så enkelt att introvert personlighet och social ångest alltid är olika saker, utan det är ofta sammanflätat. Man kan alltså ha både och samtidigt. Studien gjordes in Uppsala och deltagarna fick bland annat fylla i det formulär vi tidigare nämnde, NEO-PI-R, för att mäta personlighetsegenskaper. 265 personer deltog i studien.

Det visade sig att de som hade social ångest hade en högre grad av introversion och neuroticism. Det visade sig samtidigt att det fanns en stor variation kring hur personligheten såg ut i gruppen totalt sett. Man såg tre olika undergrupper.

 • Den första gruppen var mycket ängsliga och introverta
 • Den andra gruppen var väldigt introverta, måttligt ängsliga och hade en hög grad av samvetsgrannhet
 • Den tredje gruppen var normal extroverta, ängsliga, känslosamma och visade en hög grad av öppenhet för nya intryck

Eftersom personligheten verkar skilja sig åt mellan de olika grupperna kan det vara så att det finns olika orsaker till att man utvecklar social ångest.

Tips för introverta

Om du tycker att det är besvärligt att hitta rätt nivå på sociala aktiviteter och har funderat på att ändra ditt förhållningssätt, och känner igen dig i att du är introvert – kika gärna på våra tips nedan.

 • Prioritera att regelbundet få egen tid i en miljö där du laddar dina batterier
 • Tacka nej till sociala möten som du inte har energi till
 • När du behöver betänketid för att svara på en fråga, säg det. Det är helt ok att tänka en stund extra
 • Om någon frågar spontant om du vill göra något och du inte vet vad du vill, fundera på vad som blir bra för dig innan du svarar
 • Tacka nej till jobb som kräver mycket social kontakt, om du bedömer att det är mer än vad som är bra för dig

Få behandling för social ångest

Om du känner igen dig att du är introvert, så är det ett normalt personlighetsdrag och inget som kräver behandling.

Däremot kan du ju som vi tidigare nämnt vara introvert och samtidigt besväras av social ångest. Och i så fall finns det hjälp att få!

KBT är en verksam behandlingsmetod vid social ångest. Då får du utmana dina negativa tankar och därefter gradvis öva på att vara i de situationer du undviker samtidigt som du är närvarande i stunden. Ni sätter mål och planerar behandlingen utefter dina besvär och det du vill uppnå. 

Ni jobbar sedan på tillsammans, tar er över hinder och för dig närmare dina mål. När behandlingen närmar sig sitt slut sammanfattar ni vad ni har jobbat med och gör en plan för hur du kan fortsätta arbetet på egen hand.

Psykologerna på Din Psykolog är mycket vana vid att hjälpa människor med social ångest. Du är varmt välkommen att boka ett första samtal med någon av våra psykologer och berätta om vad som besvärar dig.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här