Depression

Testa ditt minne hos världens första digitala minnesmottagning

By 16 juni, 2022december 6th, 2023No Comments

Testa ditt minne hos världens första digitala minnesmottagning

Kognitiv sjukdom som tex Alzheimers sjukdom är en växande folksjukdom. Dagens 150 000 sjuka beräknas ha
ökat med 40% till 2030 och med 200% till 2050. Årligen insjuknar 20 000–25 000 individer i
demenssjukdomar. Upp emot 30–40 % av dessa får aldrig någon diagnos och de som diagnostiseras får
diagnosen först i sjukdomens senare stadier. Depression är vanligt vid demenssjukdom och behöver behandlas oavsett när den dyker upp.

Minnesmottagningen.se är världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att
få en initial utredning av minne och andra kognitiva funktioner utan att behöva besöka sjukvården. Den har
utvecklats av det svenska bolaget Geras Solutions i samarbete med flertalet vårdcentraler och
specialistmottagningar. Metoden har testats kliniskt med goda resultat vid bland annat Karolinska
Universitetssjukhuset.

Genom Minnesmottagningen.se kan man på ett enkelt sätt i lugn och ro i hemmiljö testa sitt minne genom
att svara på ett antal frågor om sin situation och sitt hälsotillstånd. I appen får man sedan göra samma typ av
tester som tidigare bara gjorts på sjukhus. Efter att alla delar av utredningen genomförts går den digitala
Minnesmottagningens specialister igenom resultaten i detalj. Därefter får användaren återkoppling
innehållande bland annat sammanfattade resultat och utlåtande om sina minnesproblem och sin hjärnhälsa.
Även vägledning och råd kring eventuellt behov av fortsatt utredning ges.

Är du orolig och vill testa ditt minne? Gå in på www.minnesmottagningen.se

Boka tid hos en psykolog online

Börja här