Social ångest kan bero på kemisk obalans

By 21 mars, 2022december 6th, 2023No Comments

Social ångest kan bero på kemisk obalans

Lider du av social ångest och undrar vad som ligger bakom? Att leva med social ångest eller att ha någon nära som lider av det kan skapa många frågor kring vad det beror på. Social ångest har flera förklaringsmodeller som samspelar med varandra, exempelvis miljöfaktorer, sociala faktorer och kognitiva funktioner. Svaret finns också i biologiska faktorer som påverkar hjärnans funktioner. Forskning visar att social ångest kan bero på en obalans i hjärnans kemi.

Hjärnan och vårt nervsystem är utvecklade för att kunna avgöra vad som är bra för oss och inte. Exempelvis är hjärnans belöningssystem en form av inre kompass som visar när något är hotande eller behagligt. Det är en förutsättning för vår överlevnad, men när kompassen inte visar rätt så kan det få jobbiga konsekvenser. En teori är att social fobi beror på en medfödd förhöjd känslighet i sociala situationer, som leder till att kroppen signalerar att något är hotande i större utsträckning än hos andra. Det kan leda till exempelvis rädsla för att inte bli accepterad eller att misslyckas.

Hjärnans signaler som en kompass

Vad är det då som gör att kompassen visar fel? Jo, hjärnans funktioner byggs inte bara upp av massan den består av utan även av olika signalsubstanser som skickar information till hjärnans celler. De här kemiska ämnen är en förutsättning för att minnas, uppleva känslor och ta in information om vår omvärld.

Det finns individuella skillnader i vilken mängd av olika signalsubstanser som produceras, utsöndras och återupptas i vår hjärna. Dessa skillnader kan ha inverkan på vår psykiska hälsa, och gällande social ångest är det signalsubstanserna dopamin och serotonin som tycks ha en avgörande roll.

Vad har serotonin för funktion?

  • Skapar balans i känslolivet, styr bland annat ilska och glädje
  • Viktig funktion vid processande av information
  • Påverkar även grundläggande behov som hunger och sömn
  • Ökad produktion kan vara en av orsakerna till social ångest

Vad har dopamin för funktion?

  • Påverkar vår drivkraft och vad som upplevs positivt
  • Ökar kreativitet, vakenhet och lust
  • Gör så att vi minns när något har fått oss att må bra och gjort oss lycklig
  • Har visat sig vara viktig vid inlärning

Vad innebär kemisk obalans?

Kemisk obalans betyder att balansen ser annorlunda ut än hos normal befolkningen, och att det kan vara en orsak till social ångest. Det har visat sig att serotonins och dopamins samspel fungerar på ett annat sätt för personer med social ångest än för dem som inte har det. Balansen av signalsubstanserna skiljer sig åt i de delar av hjärnan som påverkar socialt beteende, motivation och rädsla. Det gäller framförallt i en liten, mandelformad del av hjärnan som heter amygdala och som spelar en viktig roll i vår känslostämning.

En till orsak kan vara hur mycket av signalsubstansen som tas upp igen efter den har utsöndrats. Det är nämligen så att signalsubstansens funktion kan förändras när ämnet inte tas upp igen, så kallad återtransport. Här visar forskning att återtransporten av dopamin och serotonin påverkar i hur mycket besvär social ångest orsakar. Det här kan vara det som inverkar på att personer med social ångest upplever sociala sammanhang som hotande. Minnet av situationen färgas av hur känslomässigt påfrestande situationen var, och motivationen att utsätta sig för liknande omständigheter i framtiden minskar.

Utveckling av nya behandlingsmetoder

Upptäckterna gällande serotonins och dopamins inverkan på social ångest bidrar till mer förståelse gällande de stora svårigheter som problematiken kan innebära. Det skapar även möjligheter till att utveckla nya behandlingsmetoder. Studier visar nämligen att både psykologisk behandling, som kognitiv beteendeterapi, och medicinsk behandling kan påverka den kemiska balansen i hjärnan.

Lider man av depression, ångest eller annan psykisk ohälsa så kan det i vissa fall hjälpa med antidepressiva medel. En läkare kan hjälpa dig vidare och utreda om det är rätt väg att gå.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här