Självtest för depression

Känner du dig nere? Har det pågått under en längre tid?
Gör vårt självskattningstest och få en indikation på om du kan behöva en ytterligare bedömning av dina besvär.

Testet består av 9 frågor och tar ca 5 min att genomföra.