Ångest

Dödsångest

By 25 februari, 2022december 1st, 2023No Comments

Dödsångest

Vad är det? Det är när du känner en kraftig rädsla vid tanken på att du eller någon annan ska dö. Du får kanske katastroftankar om att du ska dö nu, eller tankar på att du kommer att dö och när du ska dö. Ofta är dödsångesten väldigt påtaglig fysiskt i kroppen. Det är vanligt att bli spänd, känna hjärtat bulta eller att andningen blir snabbare.

Vissa känner dödsångest vid tanken på sin egen död och vissa känner dödsångest vid tanken på andra närståendes död. Kanske att ångest dyker upp när du tänker på en sjuk eller äldre släkting, eller kanske när du tänker på att någon som betyder väldigt mycket för dig kommer att dö en dag. 

Det är inte alls farligt, utan helt normalt att ibland känna ångest vid tanke på döden. Döden är abstrakt, svårgreppbar och kommer att hända oss alla. Det är en svindlande tanke för de flesta.

En fördel med dödsångest är att den i låg dos kan motivera oss till att leva våra liv till fullo. Eftersom vår tid någon dag kommer att ta slut, vill vi utnyttja den tid vi har. Rädslan för döden gör oss också vaksamma på faror, så att vi är uppmärksamma på bilar och annat som kan vara farligt. Därigenom kanske vi undviker att ta vissa risker som vi annars skulle ha tagit.

Dödsångest kan däremot bli problematiskt om du har det väldigt ofta och börjar märka av att det tar upp mycket av din tid och energi. Kanske att du då får mindre tid till andra saker som du vill göra. Om du tänker för mycket på döden så kan det göra att du ägnar för lite tid åt att vara närvarande i nuet.

Symptom vid dödsångest

Dödsångest kan ge flera olika symtom och det skiljer sig så klart åt från person till person vilka man har. Här är några vanliga symptom:

  • Katastroftankar
  • Grubblande tankar
  • Ångest
  • Nedstämdhet
  • Hjärtat slår fortare

Vad kan du göra själv för att må bättre?

  • Tillåt dig att känna dina känslor och tänka dina tankar. Alla känslor och tankar är ok och får finnas där.
  • Tillåt ångesten att få vara där, försök att inte fly, utan stanna kvar. Ångesten kan då bli kraftigare i början, men sjunker efter en stund när din kropp blir trött och märker av att situationen inte är farlig.
  • Öva dig i acceptans. Du har inte kontroll över sjukdom, liv och död. Det är skrämmande för många. Det är okej att det är skrämmande och det är okej att inte ha kontroll.
  • Gör något annat. Om du märker av att du fastnar i grubbel, testa att göra en annan mer hjälpsam aktivitet.

Konstruktiva sätt att hantera dödsångest på

Motion
Många upplever motion som en hjälpsam och långsiktig strategi för att hantera ångest. Motion hjälper oss ofta att få ett avbrott från malande tankar när vi fokuserar på något annat och dels frisätter hormoner som får oss att bli lugnare. Ofta hjälper det också till att göra oss mindre spända i kroppen. 

Andningsövningar
Andningsövningar kan hjälpa kroppen att komma ner i varv och hitta lugnet. Genom att medvetet andas långsamt och regelbundet under en stund, precis som vi ju gör när vi är avslappnade, kan vi hjälpa kroppen in i ett lugnare och mer avslappnat tillstånd och på så sätt lindra ångesten.

Socialt stöd
Socialt stöd är en viktig pusselbit i att hantera alla former av psykisk ohälsa. Att berätta för någon annan om sin ångest är ofta ett effektivt sätt att lätta bördan. Inget är så smärtsamt som att känna oss ensamma när vi mår dåligt. I samtal med andra blir det också lättare för oss att problemlösa och se situationen ur andra perspektiv. Att berätta för andra om vår ångest är också ett sätt för oss själva att öka vår egen acceptans, plus att det många gånger lindrar den skam som är vanlig att vi upplever när vi mår dåligt.

Behandling vid dödsångest

Dödsångest är normalt och inte alls farligt. Du behöver vanligen inte få behandling för att du känner dödsångest. Om dödsångesten börja uppta mycket av din tid, vara väldigt besvärande och möjligen leda till att du slutat göra sådant du vanligen gjort, kan det däremot vara klokt att söka hjälp.

Ibland kanske dödsångesten är en del av, eller konsekvens av annan psykisk ohälsa, såsom generell oro, stress eller en depression. Om du känner igen dig i att du har annan psykisk ohälsa som påverkar dig negativt, kan du söka hjälp för den. Psykologerna på Din Psykolog är vana vid att behandla psykisk ohälsa.

Våra psykologer är redo att hjälpa dig

Börja här