Sorg

Behandla sorg med KBT

By 3 maj, 2022december 1st, 2023No Comments

Att vara i sorg

Att vara i sorg kan innebära stor ledsamhet och göra ont i själen. Man kan få en upplevelse av att inte känna igen sig själv och sina känsloreaktioner. Ensamhet, oro, hopplöshet, ilska och trötthet är reaktioner som är förknippat med sorg. 

Sorg kan uppstå då vi inte förväntat oss det, både innan en förlust men också långt efter förlusten har skett. Att sorgen kommer då kan skapa en skam och skuldupplevelse. Det kan komma många funderingar kring varför sorgen uppstått och det finns risk att man blir dömande mot sig själv för hur en sörjer och därmed inte tillåter sorgen att finnas. Men sorgbearbetning har många olika uttryck och är en process som behöver tid.

Har du eller någon nära dig drabbats av en förlust?

Sorgbearbetning kan vara jobbigt att gå igenom själv och det kan vara svårt att hantera alla känslor på egen hand. Oavsett om en upplever stort lidande och nedstämdhet eller upplever sig inte så påverkad av förlusten kan det vara skönt att få dela sorgen och få stöd i sorgbearbetningen. Det kan kännas ovant att öppna upp sig om sin sorg och släppa någon in på livet, men tillsammans går det att dela bördan av sorgen. 

Ett sätt att få stöd är att söka professionell hjälp, till exempel att gå i Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Det kan både vara skönt att få prata med en utomstående och få konkreta verktyg att hantera sorgen. Terapi ger möjlighet att få berätta fritt om sina problem utan att känna sig dömd.

Sju punkter om KBT

  1. Beteendeanalysen som verktyg – förståelse av problematiken skapas genom analys av tankar, känslomässiga reaktioner och beteenden.
  2. Handlingsorienterat – förändring sker genom problemlösning av situationer som uppstår i vardagen.
  3. Tydliga mål och strukturerat upplägg – tillsammans med terapeut sätts behandlingsmål som utvärderas efter behandling.
  4. Fokus på här och nu – bakgrunden ger möjlighet att få förståelse för problematiken men behandlingen lägger vikten på det som är här och nu.
  5. Samarbete mellan terapeut och patient – behandlingen baseras på teamarbete och det sker en öppen dialog om behandlingsupplägg.
  6. Behandling utanför terapirummet – hemuppgifter och verktyg att använda i vardagen ger bredare effekt av behandlingen.
  7. Baserat på forskning – KBT är en välbeprövad behandlingsmetod som rekommenderas till många psykologiska diagnoser.

Behandla sorg med KBT

I en behandling mot sorg varierar upplägget beroende på hur sorgbearbetningen tar sig uttryck. Under en behandling är det vanligt att en får nya insikter i sin problematik och det kan vara en lättnad att få veta att en inte är ensam om att vara i sorg. Tillsammans med terapeuten finns möjlighet att acceptera sin sorg och få verktyg som hjälper till i sorgearbetet.

Behandlingens upplägg anpassas efter individen, exempelvis kan vissa uppleva oro eller ångest medan andra blir mer nedstämda och upplever hopplöshet. Det är också vanligt med flera känsloreaktioner samtidigt och att sorgens uttryck förändras över tid. Behandlingen kan innebära bland annat att få hjälp med att slappna av, att jobba med sömnproblem eller att få hjälp att hålla vardagslivet igång trots sorgen.

Är du i behov av att prata med någon om din sorg eller om något annat problem?
Boka ett samtal med en psykolog redan idag via Din Psykolog.  

Boka tid hos en psykolog online

Börja här