Vad är sorg?

Sorg är en normal reaktion när vi blir av med någonting som är viktigt för oss. I stort sett alla människor känner sorg under livets gång. När man nämner sorg tänker många på döden. Att sörja en släkting, vän eller kollega som gått bort. Men man kan även sörja en relation som tagit slut, ett förlorat jobb, efter ett trauma, en sjukdom eller när något man förväntar sig ska hända inte sker.

Chatta med en psykolog specialiserad på sorghantering

börja här

Sorg är en känsla som får oss att stanna upp i tillvaron, reflektera och fundera över det som varit och det som är. Det kan också mana oss till att förändra saker framåt. Många önskar och behöver stöd och närvaro från andra när de sörjer. Sorg tar ofta tid.

Alla sörjer på olika sätt

Det är inte ovanligt att jämföra sig vid sorg. En gråter och en annan inte. Vi fungerar alla olika. Vissa visar känslor utåt och andra inte. Någon gråter i närvaro av andra och en annan kan bara gråta när en är ensam. Vissa känner sorgen fysiskt i kroppen och andra mest i form av malande tankar. 

I en familj får man ofta olika roller. Någon ska vara stark och omhändertagande. Någon ska lösa det praktiska. Någon annan lever ut sina känslor. Den som får i uppgift att lösa praktiska saker eller ta hand om andra kan få en förskjuten sorgeprocess. Först när andra är ok och praktiska saker såsom begravning är lösta, kan man tillåta sig att stanna upp, känna och låta sorgen ta plats.

Symtom vid sorg

Sorg kan kännas som olika känslor, fysiskt i kroppen, i tanken och märkas på hur man beter sig. Vanliga symptom är:

  • Känslor som ilska, skam, skuld och glädje
  • Ältande tankar
  • Att dra sig undan
  • Trött och tung i kroppen 
  • Sömnsvårigheter
  • Koncentrationssvårigheter
  • Ökad eller minskad aptit
  • Svårt att ta initiativ

Sorgens faser

Man brukar säga att sorgeprocessen sker i fyra olika faser.

Chockfasen
Den sker direkt efter det inträffade. Kroppen kan reagera kraftigt och förnekande tankar dyker kanske upp. Man vill inte tro att det är sant. Vissa får svårt att agera och andra gör massor, går som på högvarv.

Reaktionsfasen
Man börjar förstå vad som skett. Det är vanligt att man börjar prata mycket om det som inträffat. Mardrömmar kan dyka upp. Man kan få svårt att släppa jobbiga tankar, få problem med humöret och aptiten.

Bearbetningsfasen
Mer tid har gått. Saknaden känns mer påtaglig på födelsedagar, under julen och andra högtider.

Nyorienteringsfasen
Man har man accepterat det som inträffat och börjar röra sig vidare i livet. Man söker dig framåt och kan se mer hoppfullt på framtiden. När tanken kommer på det man förlorat så kan man fyllas av glädje av fina minnen.

Söka hjälp?

När är det dags att söka hjälp? Att ha jobbiga känslor och tankar är helt normalt. Många pratar med andra de har förtroende för och skapar egna ritualer för att sörja. Det är viktigt att både ge utrymme för att låta sig sörja och samtidigt ta hand om sig själv.

Kroppen behöver sömn, mat, vila och rörelse för att tanka batterierna och orka tuffa på. Om du känner att det blir för svårt att hantera din förlust, känslor av nedstämdhet håller i sig, du tappar lusten eller får svårt att hantera vardagen är det klokt att söka hjälp.

Behandling vid sorg

Vad händer när man söker hjälp? När man får kontakt med en psykolog får man till att börja med berätta om hur man har det. Berätta om vad det är man sörjer och vad man har gjort för att hantera det. Beroende på vad just du har varit med om, hur du mår och vilka strategier du använder dig av nu, kommer psykologen att välja insatser som passar just dig.

Ibland övergår sorg i depression, och i så fall kan man få hjälp även med det.

Artiklar om sorg

Klimatångest
Bakterier och ångest
Norsk metod mot ångest
10 sätt att lindra din ångest