Självtest för oro

Att ibland vara orolig är helt normalt. Men att vara mycket orolig under en längre tid kan däremot göra att du fungerar sämre i vardagen. Gör vårt självskattningstest och få en indikation på om du kan behöva en ytterligare bedömning av dina besvär.

Testet består av 7 frågor och tar ca 5 min att genomföra.