Självtest för ångest

Har du ångest som känns i kroppen? Har det pågått under en längre tid?
Gör vårt självskattningstest och få en indikation på om du kan behöva en ytterligare bedömning av dina besvär.

Testet består av 7 frågor och tar ca 5 min att genomföra.