Psykolog online

PTSD

Lär dig mer om PTSD och hur du kan hantera det eller prata online med en av våra psykologer och påbörja en behandling.

  • Slipp åka till mottagning
  • Erfarna psykologer
  • Ingen tidsbokning
börja här

Vad är PTSD?

De flesta som är med om eller bevittnar traumatiska händelser såsom olyckor, naturkatastrofer, krig, sexuellt eller fysiskt våld upplever återkommande tankar och minnesbilder av det inträffade. Känslor som rädsla, ångest, ilska, skuld och depression är alla vanliga reaktioner som för de flesta avtar med tiden. En del utvecklar dock posttraumatiskt stressyndrom, även kallat PTSD efter engelskans ”Post Traumatic Stress Disorder”, vilket innebär intensiva och störande tankar och känslor som varar långt efter att den traumatiska händelsen ägt rum.

Symptom vid PTSD

Symptomen uppträder vanligtvis inom en till sex månader efter den traumatiska händelsen men de kan även uppstå flera år, ibland till och med årtionden, efteråt. Symptomen kan variera över tid och i svårighetsgrad från person till person. Några av de vanligaste innefattar:

  • Återkommande och oönskade minnen som får den drabbade att återuppleva det inträffade, så kallade flashbacks
  • Återkommande mardrömmar som inte nödvändigtvis handlar om den traumatiska händelsen
  • Svåra ångestattacker eller fysiska reaktioner när man på något sätt påminns om det som hänt, så kallade triggerstimuli
  • Undvikande av platser, aktiviteter eller människor som påminner om händelsen
  • Minnesluckor från den traumatiska händelsen
  • Överväldigande känslor av rädsla, irritation, skuld eller skam
  • Överdriven vaksamhet

Symptomen kan även innebära kroppsliga besvär som huvudvärk, diarré, hjärtklappning eller högt blodtryck. Man kan ha fler symptom när man är stressad eller på något sätt blir påmind om det inträffade. Vid tidig och/eller långvarig traumatisering kan symptomen bli mer svårartade i form av exempelvis dissociativa symptom som depersonalisering och derealisation.

Orsaker till PTSD

Man vet inte säkert varför vissa människor utvecklar PTSD. Som med de flesta psykiska åkommor orsakas det förmodligen av en kombination av mängden och svårighetsgraden av de traumatiska händelser man upplevt, ärvda psykiska åkommor (såsom ångest eller depression), ärvda personlighetsegenskaper (temperament) samt hur hjärnan reglerar de kemikalier och hormoner som frigörs vid stress. PTSD kan utvecklas hos människor i alla åldrar men det finns vissa faktorer som kan öka risken att drabbas: om man upplevt intensivt eller långvarigt trauma, utsatts för övergrepp eller traumatiska händelser som barn eller har ett yrke som ökar risken att hamna i traumatiska situationer, såsom exempelvis blåljuspersonal.

Behandling av PTSD

Att gå med obehandlad PTSD kan vara skadligt och det är därför viktigt att få hjälp och stöd i rätt tid för att undvika att symptomen förvärras. Man kan göra olika tester för att bedöma om man lider av PTSD men dessa är inte tillräckliga i sig för att ställa en diagnos. Förutom att testerna måste utredas av en psykolog eller psykiatriker som är specialiserad på området krävs en mer omfattande utredning.

Den behandling som visat sig ha god effekt vid PTSD är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som kallas traumafokuserad KBT, en terapiform som går ut på att den drabbade får närma sig de traumatiska minnena långsamt. Andra terapiformer som haft gynnsam effekt är ögonrörelseterapi, även kallad EMDR efter engelskans ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, narrativ exponeringsterapi och psykodynamisk psykoterapi. Även läkemedel i form av antidepressiva mediciner (SSRI) kan lindra symptomen, ofta i kombination med psykoterapi.

Hitta en psykolog specialiserad inom PTSD

börja här