Thomas Andersson

Legitimerad psykolog

Kanske är det din första kontakt. Tillsammans hjälps vi åt och förhoppningsvis kan du gå igenom livet med mer hopp, acceptans och självkänsla. Jag har tio års erfarenhet som psykolog med KBT-inriktning. Jag har jobbat med stress och har kunskap i hbtqi-frågor.