Linnea Nordin

Legitimerad psykolog

Välkommen! Som psykolog är jag mån om att skapa en trygg plats där vi tillsammans arbetar med det som är viktigt för dig. Jag vill stötta dig på vägen till förändring med en KBT-inriktad utgångspunkt. Vi kommer identifiera hinder och stegvis arbeta mot det liv som du önskar leva.