Lars Andersson

Legitimerad psykolog

Kanske vet du redan vad du vill ha hjälp med. Om inte, så utforskar vi det tillsammans - som ett första steg på vägen - utifrån din situation här och nu. Därefter kan vi gemensamt formulera, planera, genomföra och utvärdera de steg som är möjliga att ta i riktning mot förändring till det bättre. Jag kan finnas med dig i den processen, på din väg mot ett liv mer i linje med dina mål och värderingar.