Kristin Wahnström

Legitimerad psykolog

Hej! Min önskan är att du känner dig hörd och sedd. Jag är en engagerad KBT-psykolog, som varit verksam sedan 2013 med ungdomar och vuxna. Jag har erfarenhet av terapi och utredning, men även av handledning och utbildning av personal. I terapier använder jag mig av en bredd av KBT-inriktade tekniker, där jag bl.a. hämtar inspiration från ACT, CFT och medveten närvaro/mindfulness. Varmt välkommen!