Gudrun Furumark

Legitimerad psykolog

Jag är kbt-psykolog med specialisering inom psykologisk behandling/psykoterapi. Prio ett för mig är att du ska känna dig respekterad och tagen på allvar, oavsett vad du önskar hjälp med. Jag tar gärna emot dig som tycker det känns nervöst att prata med psykolog. Har tider måndag eftermiddag och fredag förmiddag.