Elena Kopalenko

Legitimerad psykolog

För mig är det viktigt att skapa en tillåtande och trygg miljö där du känner dig sedd och förstådd samtidigt som du får verktyg för att må bättre. Jag arbetar främst utifrån KBT och anpassar behandlingen till dig. Jag arbetar med ångest, depression, stress, fobier och tvång, och är även intresserad av frågeställningar av existentiell karaktär.