Åsa-Maria Stigsdotter Greenlee

Legitimerad psykolog

Välkommen! Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2006 och har erfarenhet från primärvård samt barn- och ungdomspsykiatrin. Jag är mån om att du i mötet känner dig trygg och lyssnad på för att ge dig de bästa förutsättningarna.