Fobier

Skillnaden mellan fobi och rädsla

By 21 mars, 2022december 1st, 2023No Comments

Hur vet du om du “bara” är rädd eller faktiskt har en fobi?

Du är troligen rädd för någon eller några saker. Det är nämligen de flesta. Det är helt normalt att vara rädd. Rädsla är en av våra grundkänslor som vi människor behöver kunna känna. Känslan guidar oss i situationer då vi inte har tid att reflektera och fundera ut ett logiskt beslut.

Om ett lejon springer emot dig, en buss hastigt närmar sig eller du håller på att falla ner från en klippa – då är det hjälpsamt att känna rädsla. Ditt hjärta pumpar ut blod till musklerna som spänner sig och du är därmed redo att fly, samtidigt blir din andning snabbare och du är fullt fokuserad på var du är och vad din kropp behöver göra för att rädda dig från faran.

Så om du känner rädsla när du är på en hög höjd, en orm slingrar i närheten eller när du hör hissen låta konstigt, är det din kropp som signalerar att du ska vara uppmärksam och redo att agera.

Känner du viss rädsla, men den är hanterbar och inte begränsande? Då är det bara helt normal rädsla, precis sådan rädsla som vi alla känner i olika hög grad inför olika situationer.

Om du däremot känner en otroligt kraftig rädsla som övergår i ångest för något som objektivt sett inte är farligt, som kan bli förlamande, gör att du undviker att göra sådant du egentligen vill kunna göra eller på annat sätt hindrar dig i vardagen – kan det mycket väl vara så att du har en fobi.

Om ett specifikt objekt, såsom råttor eller en typ av plats såsom hissar, i princip alltid väcker mycket kraftig ångest och det påverkar ditt liv på ett negativt sätt, så låter det som att du har en fobi. Det är mycket vanligt att ha en fobi, många andra har också det. En av tio har någon gång under livets gång en fobi. 

Vill du veta mer om vilka symptom man brukat ha när man har en fobi, vilka fobier det finns och om det går att må bättre? Fortsätt i så fall läsa vidare så ska vi berätta mer.

Vilka symptom är vanliga?

Det finns många olika symptom som man kan få i en situation då man känner kraftig ångest. Vi kommer att lista flera symptom. Troligen känner du igen dig i några, men kanske inte i alla symptom.

Vanliga fysiska symptom:

 • Svettning
 • Skakning
 • Darrning
 • Stickning
 • Spända muskler
 • Illamående
 • Yrsel
 • Snabb puls
 • Snabb andning
 • Bultande hjärta
 • Tryck över bröstet
 • Muntorrhet

Vid blodfobi finns det även ett annat symptom som är vanligt. Upp till 75% svimmar. Kamp- och flyktresponsen som aktiveras vid rädsla följs snabbt av ett blodtrycksfall. Det ser man vanligen inte vid andra fobier, utan specifikt vid blodfobi.

Som du ser och kanske själv har märkt brukar kroppen reagera snabbt med många symptom, och känns inte alls som den brukar kännas i närvaro av det man är fobiskt rädd för.

Det är inte bara kroppen som påverkas, våra tankar påverkas också. Vanligen får man flera katastroftankar kopplade till sin fobi. 

Om man exempelvis har klaustrofobi och är rädd för att åka hiss kan man få tankar om att hissen ska stanna, att man ska fastna, att luften ska ta slut och att man ska kvävas. Det är mycket vanligt. Man är många gånger då extra uppmärksam då man åker hiss så minsta gnissel eller annat ljud, hackighet i hissens rörelse etcetera väcker tankar om att hissen ska stanna.

Ökad uppmärksamhet och katastroftankar tenderar att öka rädslan, varför även de kroppsliga symptomen ökar i styrka.

Vilka fobier finns det?

Det finns många fobier, man kan ha en fobi för hundratals olika saker. Oftast när vi pratar om fobier menar vi en specifik fobi. Andra fobier är agorafobi, eller torgskräck och social fobi. De påminner om specifika fobier men ter sig lite annorlunda.

Agorafobi
Är vanligt förekommande tillsammans med panikångest, då är man ofta rädd att få en panikattack på en plats bland många människor då det är svårt att snabbt fly därifrån.

Social fobi
Finns i såväl mer generell form som specifik form. Man kan vara rädd för de flesta eller många olika sociala situationer, såsom fester, att prata med bekanta, prata i grupp och initiera samtal med någon man inte känner. Det är även vanligt med en mer specifik social fobi för exempelvis att hålla en presentation eller tala inför andra, även kallat talängslan. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/psykiatri/social-fobi/ 

Vilka specifika fobier finns då?

Djurfobier
Såsom spindelfobi (arachnofobi), ormfobi (ophidiofobi) eller hundfobi (cynofobi). Ofta undviks djuret, situationer då man kan stöta på djuret samt att se bilder eller videos med djuret.

Blodfobi
(hemofobi) och sprutfobi (trypanofobi). Ofta tittar man bort vid åsynen av blod, det är vanligt att undvika att ta sprutor vilket kan göra att man behöver få behandling för att kunna ta nödvändiga sprutor eller jobba med blod och sprutor.

Fobi för naturliga miljöer
Såsom höjdfobi (acrofobi), fobi för djupt vatten (talassofobi) eller fobi för stormar (lilapsofobi. Dessa miljöer undviks vanligen vilket såklart kan bli hindrande.

Kräkfobi
(emetofobi) när man är rädd för att kräkas. Man kan även vara rädd för att se andra kräkas. Det kan leda till att man undviker att vara i miljöer där man kan bli sjuk, att äta ute eller resa utomlands.

Det var några av de vanliga fobier som finns. Det finns såklart många andra fobier också.

Går det att bli av med en fobi?

Nu kanske du undrar om det går att bli botad, kan du bli av med en fobi?

Ja och nej. Det går inte att med säkerhet veta att du kommer att bli av med en fobi. Det viktigaste är att du inte är begränsad eller lider på grund av din fobi.

KBT har visat sig vara mycket verksamt. En längre session (!) kan räcka för att du inte ska besväras mer av din fobi. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18721635/ Det vanligaste är dock att en behandling ges under flera veckors tid.

I en fobibehandling ingår vanligen några komponenter:

 • Samtal om just din fobi och vilka situationer du undviker.
 • Målformulering – sätta de mål du vill jobba mot i behandling. Vad vill du klara av att göra vid behandlingsslut?
 • Ångesthierarki – ranka hur mycket ångest olika situationer väcker.
 • Utmana katastroftankar – sätta ord på och testa katastroftankar. 
 • Huvudmomentet är gradvis exponering. Du har kontrollen. Du får närma dig den situation du är rädd för och stanna kvar i den tills ångesten har sjunkit. På så sätt kan du lära om till att situationen inte är farlig.
 • Vidmakthållandeplan – göra en plan för hur du ska fortsätta jobba med din fobi på egen hand efter att behandlingen har tagit slut.

Så det går att må bättre, du behöver inte fortsätta begränsas av din fobi. Psykologerna på Din Psykolog är vana vid att jobba med fobier. Du kan ta ett första steg mot att må bättre genom att boka ett samtal med någon av våra legitimerade psykologer redan idag.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här