Hem  >  Fakta & råd  >  Kris

Kris

De flesta förändringar i våra liv medför stress som en biprodukt. Men ibland ter sig händelser som så traumatiska att de utlöser en kris och stressnivåerna blir nästan omöjliga att hantera.

Vad är en kris?

Det kan handla om allt ifrån att förlora jobbet, få ett sjukdomsbesked eller dödsfall av en närstående. Ibland kan även mindre allvarliga händelser utlösa en kris, såsom långvarig stress. En kris hänvisar nödvändigtvis inte till den enskilda händelsen utan till hur man reagerar på denna – det som drabbar en person starkt behöver inte innebära samma reaktion för en annan.

Symptom vid kris

Vanliga tecken eller symptom på att en person genomgår en kris:

 • Känslomässig avstängning eller överväldigande känslor
 • Ångest, oro eller nedstämdhet
 • Förändringar i vikt eller försummelse av den personliga hygienen
 • Ökad känslighet för stress och krav
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • Trötthet eller sömnproblem

Krisens faser

Hur en kris upplevs beror på personlighet, livssituation och tidigare erfarenheter men en krisreaktionen identifieras oftast följande faser:

Chockfasen
Den första fasen innefattar en känsla av overklighet och oförmåga att ta in det som hänt eller händer. Det är viktigt att denna fas inte varar för länge då det kan försvåra bearbetningen och förståelsen av vad som hänt.

Reaktionsfasen
Den andra fasen utgörs av insikten av vad som hänt vilket kan utlösa starka känsloreaktioner som förtvivlan, ilska, ångest, sorg, utmattning eller depression.

Bearbetningsfasen
I denna fas börjar man kunna ta in och bearbeta vad som hänt och till och med kunna släppa tankarna på det inträffade under korta stunder, vilket underlättar för återhämtningen.

Nyorienteringsfasen
I krisens sista fas är det som utlöst krisen nu en integrerad del av ens liv, varken undangömd eller ett öppet sår och tankar och fokus riktas framåt.

Orsaker till kris

Vi tänker ofta på en kris som en plötslig och oväntad katastrof. Ibland kan en kris vara ganska uppenbar, till exempel att en person förlorar sitt jobb, genomgår en skilsmässa eller är involverad i någon typ av olycka eller katastrof. I andra fall kan en personlig kris vara mindre uppenbar men ändå leda till dramatiska förändringar i beteende och humör. Kriser kan variera väsentligt i typ och svårighetsgrad och brukar delas upp i tre olika typer:

Utvecklingskriser

Inträffar som en del av processen att växa och utvecklas genom olika perioder och faser av livet, till exempel att bli tonåring, bli förälder eller att de vuxna barnen flyttar hemifrån. Stadier och händelser som är naturliga att genomgå men som likväl kan upplevas som omskakande och omvälvande.

Existentiella kriser

En existentiell kris kan drabba en person när som helst i livet och kan beskrivas som tillfällen då man ifrågasätter sig egen existens och ställer sig frågor av typen: Vad är meningen med livet? Lever jag mitt liv som jag vill?

Situationskriser

Kriser som utlöses till följd av plötsliga och oväntade olyckor, brott, dödsfall eller naturkatastrofer.

Behandling av kris

Våra erfarenheter och tidigare upplevelser i livet har betydelse för hur vi upplever och hanterar kriser. Vissa människor vill bearbeta det som de har varit med om, medan andra tystnar och undviker mänsklig kontakt. Inget sätt är rätt eller fel, ofta är det dock viktigt att sätta ord på det som har hänt och de känslor som följer. Man bör inte dra sig för att söka professionell hjälp om situationen känns för tung, oavsett var i krisens faser man befinner sig. En kris som blir för svår att hantera och bearbeta kan i värsta fall leda till depression, ångest och/eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Sammanfattning

En kris kan komma genom en traumatisk händelse eller på grund av något som har pågått under en längre tid. En krisreaktion kan variera beroende på personlighet och tidigare erfarenheter. Det är viktigt att ta itu med krisen och söka professionell hjälp om det behövs för att undvika att det utvecklas till depression eller PTSD.

Frågor och svar om kris

Vad är krisens faser?

I en kris finns oftast följande faser:

 1. Chockfasen
 2. Reaktionsfasen
 3. Bearbetningsfasen
 4. Nyorienteringsfasen
Vilka symptom får man vid kris?

Vanliga tecken eller symptom på att en person genomgår en kris:

 • Känslomässig avstängning eller överväldigande känslor
 • Ångest, oro eller nedstämdhet
 • Förändringar i vikt eller försummelse av den personliga hygienen
 • Ökad känslighet för stress och krav
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • Trötthet eller sömnproblem
Vilka olika typer av kriser finns det?

Kriser kan variera väsentligt i typ och svårighetsgrad och brukar delas upp i tre olika typer:

 • Utvecklingskriser
 • Existentiella kriser
 • Situationskriser

Vad är en kris?

Det kan handla om allt ifrån att förlora jobbet, få ett sjukdomsbesked eller dödsfall av en närstående. Ibland kan även mindre allvarliga händelser utlösa en kris, såsom långvarig stress. En kris hänvisar nödvändigtvis inte till den enskilda händelsen utan till hur man reagerar på denna – det som drabbar en person starkt behöver inte innebära samma reaktion för en annan.

Symptom vid kris

Vanliga tecken eller symptom på att en person genomgår en kris:

 • Känslomässig avstängning eller överväldigande känslor
 • Ångest, oro eller nedstämdhet
 • Förändringar i vikt eller försummelse av den personliga hygienen
 • Ökad känslighet för stress och krav
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • Trötthet eller sömnproblem

Krisens faser

Hur en kris upplevs beror på personlighet, livssituation och tidigare erfarenheter men en krisreaktionen identifieras oftast följande faser:

Chockfasen
Den första fasen innefattar en känsla av overklighet och oförmåga att ta in det som hänt eller händer. Det är viktigt att denna fas inte varar för länge då det kan försvåra bearbetningen och förståelsen av vad som hänt.

Reaktionsfasen
Den andra fasen utgörs av insikten av vad som hänt vilket kan utlösa starka känsloreaktioner som förtvivlan, ilska, ångest, sorg, utmattning eller depression.

Bearbetningsfasen
I denna fas börjar man kunna ta in och bearbeta vad som hänt och till och med kunna släppa tankarna på det inträffade under korta stunder, vilket underlättar för återhämtningen.

Nyorienteringsfasen
I krisens sista fas är det som utlöst krisen nu en integrerad del av ens liv, varken undangömd eller ett öppet sår och tankar och fokus riktas framåt.

Orsaker till kris

Vi tänker ofta på en kris som en plötslig och oväntad katastrof. Ibland kan en kris vara ganska uppenbar, till exempel att en person förlorar sitt jobb, genomgår en skilsmässa eller är involverad i någon typ av olycka eller katastrof. I andra fall kan en personlig kris vara mindre uppenbar men ändå leda till dramatiska förändringar i beteende och humör. Kriser kan variera väsentligt i typ och svårighetsgrad och brukar delas upp i tre olika typer:

Utvecklingskriser

Inträffar som en del av processen att växa och utvecklas genom olika perioder och faser av livet, till exempel att bli tonåring, bli förälder eller att de vuxna barnen flyttar hemifrån. Stadier och händelser som är naturliga att genomgå men som likväl kan upplevas som omskakande och omvälvande.

Existentiella kriser

En existentiell kris kan drabba en person när som helst i livet och kan beskrivas som tillfällen då man ifrågasätter sig egen existens och ställer sig frågor av typen: Vad är meningen med livet? Lever jag mitt liv som jag vill?

Situationskriser

Kriser som utlöses till följd av plötsliga och oväntade olyckor, brott, dödsfall eller naturkatastrofer.

Behandling av kris

Våra erfarenheter och tidigare upplevelser i livet har betydelse för hur vi upplever och hanterar kriser. Vissa människor vill bearbeta det som de har varit med om, medan andra tystnar och undviker mänsklig kontakt. Inget sätt är rätt eller fel, ofta är det dock viktigt att sätta ord på det som har hänt och de känslor som följer. Man bör inte dra sig för att söka professionell hjälp om situationen känns för tung, oavsett var i krisens faser man befinner sig. En kris som blir för svår att hantera och bearbeta kan i värsta fall leda till depression, ångest och/eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Sammanfattning

En kris kan komma genom en traumatisk händelse eller på grund av något som har pågått under en längre tid. En krisreaktion kan variera beroende på personlighet och tidigare erfarenheter. Det är viktigt att ta itu med krisen och söka professionell hjälp om det behövs för att undvika att det utvecklas till depression eller PTSD.

Frågor och svar om kriser

Vad är krisens faser?

I en kris finns oftast följande faser:

 1. Chockfasen
 2. Reaktionsfasen
 3. Bearbetningsfasen
 4. Nyorienteringsfasen

Vilka symptom får man vid kris?

Vanliga tecken eller symptom på att en person genomgår en kris:

 • Känslomässig avstängning eller överväldigande känslor
 • Ångest, oro eller nedstämdhet
 • Förändringar i vikt eller försummelse av den personliga hygienen
 • Ökad känslighet för stress och krav
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • Trötthet eller sömnproblem

Vilka olika typer av kriser finns det?

Kriser kan variera väsentligt i typ och svårighetsgrad och brukar delas upp i tre olika typer:

 • Utvecklingskriser
 • Existentiella kriser
 • Situationskriser

Hur kan Din Psykolog hjälpa mig vid kris?

Din Psykolog är en del av primärvården och kostar 100 kr i patientavgift. Det är kostnadsfritt för dig under 20 år och frikort gäller. Du träffar din psykolog över videosamtal och tjänsten är helt digital. Våra psykologer på Din Psykolog är vana vid att hjälpa människor i kris. Här finns hjälp att få.

Felicia Westin
Innehållet har granskats av: Felicia Westin, Chefspsykolog

Våra psykologer är redo att hjälpa dig

100 kr per besök - Få hjälp inom 24h
Börja här

Läs även våra artiklar relaterade till kris

Kris

Livskris

Kriser - en del av livet Att gå igenom en livskris kan vara påfrestande och förändra hur du ser på…
David Tystberger
29 september, 2022

Våra psykologer är redo att hjälpa dig

Börja här