Oro

Oro över världsläget

By 9 juni, 2022december 1st, 2023No Comments

Oro över världsläget

De senaste åren har vi varit drabbade av en pandemi och nu krig i Europa. Att världsläget är skakigt kan skapa mycket oro och vara skrämmande. Det kan ge känslouttryck som ledsenhet och ilska, men också tankar om hur det ska gå och hur det kommer påverka ens eget liv. En kan till exempel få orostankar kring om det kommer ge konsekvenser för ens ekonomiska situation eller påverka ens hälsa. Att läsa och höra om att andra lider kan leda till dåligt samvete och skam över att inte kunna hjälpa till.

Oro uppstår ofta när en har läst, hört eller sett något negativt och drabbande. Känslan av oro kan komma i en paus i vardagen eller när en ska sova. Alla känner oro då och då. Men om oron är långvarig och börjar gå ut över ens liv så kan den skapa lidande.

Bra eller dåligt att läsa nyheterna?

Att läsa nyheterna innebär att få direkt information om vad som sker. Tack vare dagens teknik går det att följa händelseförloppen minut för minut var du än befinner dig. Att ta del av information som kan kännas hotfull upplevs ofta som stressande. Att läsa nyheterna påverkar oss väldigt olika. För vissa kan det skapa en skön känsla att få tillgång fakta och ge en upplevelse av kontroll, men för andra spär det på negativa känslor och tankar vilket istället förstärker oron. Det är naturligt att reagera på båda sätten och en kan reagera olika i olika situationer.
Upplever du att du tenderar att fastna i nyhetsflödet på ett sätt som skapar oro så kan det vara bra att begränsa ditt intag av nyheter!

Vi oroar oss olika mycket

Alla oroar sig men det skiljer sig mellan individer hur mycket en tenderar att tänka på framtida, negativa scenarion. Anledningen till att vissa oroar sig mer har många faktorer. Tidigare erfarenheter och bakgrundsfaktorer påverkar hur mycket en oroar sig.

Faktorer som spelar in: 

 • Går igenom en kris 
 • Svårighet med att hantera starka känslor 
 • Temperament 
 • Tendens att älta saker 
 • Stressorer i livet 
 • Ålder

Vi reagerar inte bara olika starkt utan även på olika sätt. Stress, som också kan uppstå vid tanken på världsläget, påverkar oss olika. Stress kan beskrivas utifrån aggressiva eller uppgivna reaktioner. Någon som är aggressivt stressad upplevs som arg, nervös eller distanserad men även energifylld. Vid uppgiven stress är det istället vanligt att det inte syns utifrån att personen är stressad och de kan innebära upplevelse av trötthet, nedstämdhet och oro.

Vanliga reaktioner vid oro

 • Koncentrationssvårigheter och problem att hålla uppmärksamhet 
 • Rastlöshet och irritation 
 • Förtvivlan och hopplöshetskänslor 
 • Behov av att prata om temat och svårt att byta ämne
 • Ångest och obehag
 • Magproblem och muskelspänningar 
 • Svårt att reglera känslor 
 • Mardrömmar och sömnsvårigheter 
 • Problem att slappna av 
 • Bristande upplevelse av glädje, lust, hunger, motivation och inspiration 
 • Ältande av tankar

Normer och förväntningar från omgivningen kan skapa en upplevelse av hur det är okej att uttrycka känslor för olika händelser. Det finns dock inte rätt eller fel i känslor och det är viktigt att tillåta den känsla som kommer att få finnas. Det är även lätt att tro att ”jag är orolig” och att det inte går att förändra, det stämmer inte. Alla människor tänker orostankar och upplever negativa känslor men vi kan välja och förändra hur vi reagerar och agerar på dem.

Tips för att hantera din oro

Vardagsrutiner 
Vid mycket och långvarig oro är det risk att matlusten försvinner och att oron tar över vardagen. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på hur en tar hand om sig själv och att hålla i sina vardagsrutiner trots världsläget.

Att äta trots att matlusten tryter, att gå till meningsfulla aktiviteter även om lusten inte alltid finns där, att genomföra fysisk aktivitet och att planera in återhämtning. Det ger förutsättningar för att en må bra både fysiskt och psykiskt vilket även minskar sårbarhet för oro.

Begränsa nyhetsflödet
När en riskerar att fastna i nyhetsflödet samt att det bara spär på oron kan det vara bra att sätta gränser för sig själv vad som är lagom med information. Det kan upplevas bra att vara uppdaterad kring vad som händer men genom att välja när en vill läsa och från vilka informationskällor en vill ta del av så begränsas flödet. Genom att ta bort notifikationer så kan en aktivt bestämma när en vill läsa nyheterna. Bestämd skärmtid är ett bra verktyg för att hjälpa till att minska tiden av att läsa nyheter. Det är också bra att inte ta del av nyheterna precis innan en ska sova, försök istället varva ned inför natten och spara det till dagen efter. 

Efter att ha läst nyheterna är det bra att bryta från den aktiviteten genom att göra något som en mår bra av och återhämta sig. Det kan vara att se på en serie, ta hand om växter/djur, laga mat, träffa en vän eller gå på en promenad.

Ta stöd av andra
Prata med någon i din närhet och dela de känslor som en har. Det kan vara ovant att öppna upp sig men oftast så känns det bättre efteråt. Orostankarna tenderar att inte kännas lika allvarliga när de har sagts högt till någon eller skrivits ned på ett papper. 

Om en upplever att orostankarna upptar all uppmärksamhet och att det blir ett samtalsämne i alla konversationer kan en komma överens med sin partner eller en nära vän om att begränsa tiden av att prata om det. Genom att bestämma hur länge och kanske till och med var en pratar om världsläget så ges det utrymme att få prata av sig i ett visst sammanhang, men öva sig på att inte prata och vara i oron hela tiden. 

Acceptera alla känslor
Försök att inte vara dömande mot de känslor som uppstår och tillåt dem att finnas. Det kan vara lockande att dämpa jobbiga känslor med alkohol eller andra substanser, men det är inte en långsiktigt lösning. I en period av mycket negativa tankar och känslor är det viktigt att göra saker som en tycker om och mår bra av. Det kan vara att vara ute i naturen, göra avslappningsövningar, få en kram eller ta en varm dusch.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här