Oro

Kan det vara positivt att oroa sig?

By 16 maj, 2022december 1st, 2023No Comments

Vad är positivt med oro?

Man pratar ofta om oro som något negativt. Oro kan kännas obehagligt i stunden och vara jobbigt om det går till överdrift. Men det finns såklart positiva saker med oro också!

Oro kan göra att vi undviker farliga saker. Ångest och oro har troligen varit evolutionärt viktigt för oss. För att undvika farliga ormar, vilda djur på jakt eller att fastna i trånga utrymmen har oro varit hjälpsamt. Oro och rädsla alarmerar oss om annalkande fara och uppmanar oss att ta hand om oss själva och fly vid behov.

I mer moderna termer kan oro exempelvis göra att du noggrant tittar efter bilar innan du korsar en väg, kör i lagligt tempo och spejar efter lekande barn i villaområdet samt tänker igenom vad du säger för att inte göra andra ledsna.

Många oroliga personer månar om andra i sin omgivning och vill att de ska ha det bra. Att tänka en extra gång på hur det man gör eller säger påverkar andra runt omkring kan leda till att man uppfattas som omtänksam och får många fina vänner. 

Oro kan även motivera en till att skaffa försäkringar, vaccinera sig, kolla igenom packningen en extra gång innan resan och se till att ha backup på viktiga filer och foton.

När du ska leverera – skriva ett prov, hålla en presentation, hinna till en deadline – kan oron fungera som en påminnelse till förberedelse. Så kan du sedan lättare klara av att utföra den uppgift du ska ta dig an. 

Liksom om du kör fast med något. Kanske att en eller flera förändringar sker i ditt liv. Då kan oron hjälpa dig bli kreativ och komma på flera olika lösningar. 

Så – när var oro egentligen bra?

När oron blir hjälpsam i stunden är oro bra.

När du annars inte hade gjort det som är bra för dig. Du kanske annars tagit för stora risker, förberett dig för dåligt eller skulle sagt något du ångrat. Då är oron till hjälp.

I vissa situationer blir de flesta av oss oroliga. När förändringar sker som innebär en stor dos osäkerhet, när vi ska prestera och inte känner oss helt 100 på att det kommer att gå vägen, i krissituationer vi måste hantera, när en anhörig eller vi själva befinner oss i en objektivt farlig situation (såsom är med om en olycka). Många blir också oroliga när vi är stressade.

Det är normalt och naturligt att oroa sig. Oro i lagom dos är inte alls farligt, utan du kan se det som ett kvitto på att din kropp fungerar som den ska. Du ska kunna känna oro i tanken, fysiskt i kroppen och emotionellt, för att kunna förbereda dig inför eventuella faror.

Känner du oro då och då, så låt oron få finnas där. Den är ok. Den kan till och med hjälpa till att guida dig rätt när du ska ta beslut.

Kan det bli för mycket oro?

Jo, det kan det också. Det mesta är ofarligt och normalt i lagom dos, det är även oro. Men oro kan också bli problematiskt.

Om du börjar oroa dig väldigt mycket, så oron tar tid från annat. Kanske att det till och med blir svårt att jobba, studera, umgås med andra eller njuta av dina fritidsintressen. Då börjar det bli besvärligt.

Oron kan också göra dig spänd i kroppen och leda till illamående eller yrsel.

Här får du några fler exempel på symptom du kan få av att känna mycket oro:

  • Ont i magen
  • Skakningar
  • Katastroftankar
  • Hjärtklappning
  • Huvudvärk
  • Muntorrhet

Så om du ofta känner många fysiska symptom, oron påverkar din vardag negativt eller känns riktigt svår att hantera. Då kan det ha blivit lite för mycket oro. I så fall finns det hjälp att få.

Hjälp vid oro

Om du skulle känna att just din oro är problematisk, finns det hjälp att få.

Psykologisk behandling är verksam vid oro. Du kan få lära dig flera olika strategier och så får du använda dig av de som är hjälpsamma för just dig. 

Du kan exempelvis få öva dig på att oroa dig vissa tider och därigenom begränsa din oro, fortsätta göra roliga saker, testa på att på ett strukturerat sätt problemlösa kring sådant du kan åtgärda, utmana dina orostankar och öva på att slappna av fysiskt i kroppen.

Så – om oron känns positiv och hjälpsam för dig – fortsätt oroa dig. Låt oron få finnas. Om oron känns problematisk och får dig att må dåligt – sök hjälp.

Här på Din Psykolog finns många psykologer som är vana vid att hjälpa människor hantera sin oro. Du är välkommen att boka ett första samtal med någon av våra legitimerade psykologer redan idag.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här