Kris

Krissamtal online

By 4 maj, 2022december 1st, 2023No Comments

Vad är en kris?

Har det hänt något tufft i ditt liv? Går du kanske igenom en kris just nu? Funderar du på att prata med någon om det som du har varit med om?

Så vad är i så fall en kris? Jo, det är när du genomgår en jobbig period i ditt liv, ofta efter en omvälvande händelse. Det kan vara något traumatiskt eller en stor förändring i din vardag, som leder till att du hamnar i en kris. Exempel på händelser som kan leda till en krisreaktion är att bli allvarligt sjuk, förlora jobbet, råka ut för en olycka eller om en närstående plötsligt lämnar dig. 

Även händelser som de flesta tänker på som positiva händelser kan resultera i en krisreaktion – såsom att få barn, flytta eller byta jobb. Den förändring de händelserna för med sig, kan kännas tuff att hantera.

Med kris menas att man mår akut sämre – lätt blir ledsen och gråter, har ångest, får svårt att sova, känner sig nere, arg eller trött. Våra kroppar reagerar olika. Den gemensamma nämnaren är själva reaktionen. Våra kroppar känns annorlunda som följd av en kris.

Det är alltså inte så att det är fel på dig, om du är i en kris och din kropp reagerar, utan det är helt normalt.

Vill du veta mer om vilka symptom som är vanliga att få vid en kris, vilka faser man vanligen går igenom och hur du kan få hjälp att må bättre? Fortsätt i så fall läsa vidare.

Vanliga symptom vid kris

Om du befinner dig i en kris finns det massvis med symptom du kan få. Du känner säkert igen dig i flera symptom, men troligen inte i alla.

Här nedan listar vi några av de symptom som är vanliga att få när man befinner sig i en kris:

 • Ångest
 • Oro
 • Emotionell skörhet
 • Nedstämdhet
 • Meningslöshetskänslor
 • Trött
 • Svårigheter med koncentrationen
 • Minnesproblem
 • Lätt till irritation
 • Sömnsvårigheter
 • Minskad eller ökad aptit
 • Smärta

Såväl känslor, som sömn, aptit, kropp, tankar och koncentration kan påverkas. Styrkan på symptomen kan gå upp och ner och variera över tid. Kanske att du först känner dig emotionellt avstängd, för att sedan känna flera känslor komma med full styrka, för att därefter känna dig som vanligt, för att sedan lätt bli ledsen och irriterad. 

Vissa dagar, högtider eller platser kan åter trigga känslor, även efter att det har gått en tid, det är också helt normalt.

Krisens fyra faser

När vi är med om en kris går vi vanligen igenom fyra olika faser. Så vilka är dem?

Chockfasen: Först hamnar vi i chock. Genast efter en omvälvande händelse är det ofta svårt att förstå vad som hänt. Det är vanligt med overklighetskänslor och det kan vara svårt att koncentrera sig och minnas vad som hänt.

Reaktionsfasen: Här börjar vi reagera på det som inträffat. Många gånger uppstår kraftiga känslor av ilska, sorg, rädsla eller skuld. Ibland känner man bara en känsla och ibland känner man flera känslor samtidigt.

Bearbetningsfasen: När det har gått en tid efter det inträffade kan vi börja bearbeta och processa. Anpassning sker gradvis till det som förändrats i ens liv. Acceptans kan börja komma tillsammans med insikt om vad som inträffat och hur det påverkar ens vardag.

Nyorienteringsfasen: Här tas nästa steg. Livet anpassas alltmer till de nya omständigheterna och det kan åter gå att börja se fram emot saker i livet. Vi kan tillåta oss att känna glädje igen.

Få hjälp med kris online

Kriser är något vi alla går igenom i livet och det är fullt normalt att påverkas såväl emotionellt som fysiskt när man är med om en kris.

Ibland kan det vara hjälpsamt att prata med en familjemedlem, kollega eller vän för att få stöd i en kris. Många mår bättre av att få stöd från närstående. 

I vissa kriser kan man må så dåligt att man känner att man skulle behöva stöd från någon utomstående. Känslorna är svåra att hantera, ångesten konstant, aptiten borta eller så tar det timmar att somna.

Om du känner att livet är tufft att hantera just nu och det är svårt att jobba, plugga eller träffa vänner, kan du få stöd av en psykolog online.

Psykologer är vana vid att hjälpa människor i kris. Du kan gå till din vårdcentral för att träffa en psykolog, eller så kan du träffa en psykolog via nätet. Här på Din Psykolog kan du skriva med en psykolog online för att få stöd när du är i en kris. Det finns hjälp att få.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här