Depression

Psykisk ohälsa bland unga

By 28 februari, 2023december 1st, 2023No Comments

Psykisk ohälsa bland unga

Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett allvarligt och växande problem som påverkar många unga i Sverige. Psykisk ohälsa kan påverka en persons tankar, känslor och beteende och kan leda till problem med att fungera i vardagen och i sina relationer med andra. Det kan också leda till en rad olika fysiska symptom och sjukdomar.

En av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa bland unga är ångest. Ångest kan uttrycka sig på olika sätt, inklusive oro, panikattacker och social fobi. Många unga människor känner sig oroliga över skolan, sina vänner och sin framtid. Detta kan leda till sömnsvårigheter, irritabilitet och koncentrationssvårigheter.

Depression är en annan form av psykisk ohälsa som påverkar många unga. Symptomen på depression inkluderar en låg sinnesstämning, minskat intresse för tidigare roliga aktiviteter, sömnproblem och ibland även självmordstankar. Depression kan påverka en ung persons självkänsla och förmåga att fungera i skolan eller på jobbet.

Det finns flera faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa bland ungdomar. En av de främsta faktorerna är stress. Ungdomar står inför en rad olika stressorer, såsom press från skola, sociala relationer och press från föräldrar. Andra faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa inkluderar trauma, missbruk och genetisk predisposition.

Det finns flera sätt att hantera och förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. En av de viktigaste är att ha en stark social struktur omkring sig. Föräldrar, lärare och vårdgivare kan hjälpa till genom att skapa en stödjande miljö och genom att erbjuda resurser och stöd för att hantera stress och andra utmaningar.

Andra sätt att förebygga och hantera psykisk ohälsa inkluderar att upprätthålla en hälsosam livsstil genom att äta en näringsrik kost, träna regelbundet och få tillräckligt med sömn. Att delta i sociala aktiviteter, hobbys och andra intressen kan också bidra till att minska stress och främja mental hälsa.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här