Ångest

Vad är förlossningsrädsla?

By 23 mars, 2023december 6th, 2023No Comments

Förlossningsrädsla

Förlossningsrädsla är en vanligt bland gravida kvinnor och kan leda till ökad stress och ångest inför förlossningen. Det kan också påverka kvinnans upplevelse av förlossningen och möjligheten att återhämta sig efteråt. Rädslan kan bero på tidigare traumatiska upplevelser, oro inför smärta eller andra komplikationer under förlossningen. Det är viktigt att kvinnor med förlossningsrädsla får stöd för att minska ångesten och öka möjligheterna till en positiv förlossningsupplevelse.

Stöd av vårdpersonal

Förlossningsrädsla kan också påverka den fysiska hälsan hos både modern och barnet, och kan leda till längre förlossningstider samt ökad risk för kejsarsnitt. Därför är det viktigt att kvinnor som lider av förlossningsrädsla får rådgivning och stöd från vårdpersonalen under hela graviditeten och förlossningen.

Förebyggande åtgärder är viktigt

Det finns flera förebyggande åtgärder som kan hjälpa till att minska risken för förlossningsrädsla. Förberedande kurser inför förlossningen brukar kunna hjälpa och genom att arbeta tillsammans kan vårdpersonal kan rädslan minska och tryggheten.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här