Sorg

Att separera när man har barn tillsammans

By 9 april, 2023mars 26th, 2024No Comments

Skilsmässa eller separation när du har barn

När ett par försökt allt från självhjälpsböcker till parterapi online kan en separation vara den enda lösningen kvar. Och att separera när man har barn tillsammans är en av de svåraste utmaningarna man kan stå inför som förälder. Det finns många olika faktorer som kan göra en separation svår såsom känslor av sorg, förändrade rutiner och utmaningen det innebär att dela upp tid och ansvar för barnen.

En av de största utmaningarna när det gäller att separera med barn är att hitta en lämplig lösning för vårdnad och boende. Föräldrar kan uppleva att de får kämpa med att hitta en balans mellan att ge barnen den stabilitet de behöver samtidigt som de också försöker skapa nya rutiner och strukturer för att passa deras nya livssituation.

Barn som är involverade i en separation upplever ofta en mängd olika känslor såsom sorg, ilska, rädsla eller oro. Att hjälpa barnen att hantera dessa känslor och ge dem stöd genom övergångsperioden kan vara en utmaning för föräldrarna.

Hantera känslor av förlust och sorg

Att separera med barn kan utlösa känslor av förlust och sorg, både för föräldrarna och barnen. Föräldrarna kan kämpa med skuldkänslor och oro för framtiden. Barnen kan känna sig övergivna, förvirrade och osäkra på vad som kommer att hända.

För att hantera dessa känslor är det viktigt för föräldrarna att ge sig tid att bearbeta och sörja förlusten av relationen samtidigt som de också stödjer sina barn genom deras känslor. Att prata med en terapeut eller rådgivare kan vara till hjälp för att hantera dessa känslor och få stöd genom övergången.

Hjälpa barnen att hantera sina känslor

För att hjälpa barnen att hantera sina känslor kan det vara till hjälp att prata öppet med dem om vad som händer och att lyssna på deras oro och frågor. Det kan också vara till hjälp att ge barnen en känsla av stabilitet genom att upprätthålla deras rutiner och aktiviteter så mycket som möjligt. Försök att skapa en trygg och säker miljö för barnen, där de känner sig bekväma att uttrycka sina känslor och behov.

Föräldrar kan också överväga att söka professionell hjälp eller använda andra verktyg, Varannan Vecka är en app som innehåller allt ni behöver för att förenkla livspusslet och samarbetet kring barn som bor under olika tak.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här