Depression

Vanligt med depression vid diabetes

By 28 februari, 2023december 6th, 2023No Comments

Diabetes och depression

Diabetes och depression är två allvarliga hälsotillstånd som ofta förekommer tillsammans. Faktum är att personer med diabetes är mer benägna att utveckla depression än personer utan diabetes. Detta kan vara på grund av de psykologiska, sociala och fysiologiska utmaningarna som diabetiker möter varje dag.

Fysisk hälsa och mental hälsa är tätt sammanflätade och det är viktigt att förstå hur dessa två tillstånd påverkar varandra. Personer med diabetes måste hantera många utmaningar, som att hålla koll på sina blodsockernivåer, planera sina måltider och ta mediciner i rätt doser vid rätt tidpunkt. Detta kan kännas överväldigande och stressande vilket i sin tur kan leda till ångest och depression.

Depression kan också påverka den fysiska hälsan negativt. Personer med depression är mindre benägna att ta hand om sin fysiska hälsa, vilket kan leda till försämrad blodsockerkontroll och ökad risk för diabetes. De är också mindre benägna att söka vård i tid, vilket kan förvärra deras hälsotillstånd.

För att hantera både diabetes och depression är det viktigt att ha en integrerad behandlingsplan som tar hänsyn till både fysiska och psykologiska behov. En hälsosam livsstil som inkluderar regelbunden motion, hälsosam kost och tillräckligt med sömn kan hjälpa till att minska stress och förbättra humöret. Psykoterapi och medicinering kan också hjälpa till att hantera depression och andra psykologiska problem.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här