Tvångssyndrom

Varför får man tvångssyndrom? Ny forskning kanske närmar sig svaret

By 25 april, 2022december 6th, 2023No Comments

Genforskning kring tvångssyndrom

Är du nyfiken på varför man får tvångssyndrom, eller OCD? Det finns fler som har undrat det. Forskare från Uppsala universitet har undersökt vad som kan orsaka OCD. Först gjorde man en studie på hundar, eftersom de visar ett beteende likt människans OCD. Canine compulsive disorder, CCD, är då hundens normala beteende att slicka sig ren, blir till en tvångsmässig ångestdriven handling med negativa följdeffekter.

De initiala studierna på hundar visade på ett samband mellan vissa gener och CCD.

Då blev forskarna såklart nyfikna på om de kunde hitta liknande samband mellan gener och människor med OCD.

En till studie gjordes. Nu med 590 patienter med tvångssyndrom och en kontrollgrupp med 560 personer. I den här studien hittade man ett samband mellan 4 gener och OCD, samma 4 gener man sett hos hundar med CCD.

På en djupare nivå kunde man se att: av de 4 generna har 2 förändringar i proteinet och de andra 2 har mutationer som i sin tur påverkar mängden protein som bildas. Det verkar därför som att förändringarna sker i synapserna.

En hypotes man har är därmed att synapserna i striatum i hjärnan (som reglerar rörelse) blir överaktiva, och att rörelser därför upprepas igen och igen. Ju mer man lär sig om orsaker till tvång, desto närmare kommer man en bättre medicinsk behandling. 

Den här studien är den allra första studien som har visat på ett samband mellan gener och tvång. Förhoppningsvis kommer många fler studier att göra på ämnet.

Vill du lära dig lite mer om vad en gen är och vad tvång är? Fortsätt då att läsa.

Vad är en gen?

Du har säkert hört talas om gener. Man pratar mycket om gener och det forskas allt mer på gener.

En gen är en grundläggande del i arvsmassan. Kroppen använder genen som mall när den tillverkar protein. Protein består i sin tur av en kedja aminosyror. Följden av kvävebaser i en gen avgör ordningen på aminosyror i ett protein. Generna finns i ditt DNA.

Hälften av dina gener får du från din mamma och andra hälften från din pappa. Från dina föräldrar får du med dig en uppsättning gener som påverkar ditt utseende, personlighet, intelligens och benägenhet för sjukdomar. 

Än så länge vet man inte hur mycket som blir helt förutbestämt av gener och hur mycket som påverkas av miljön. Troligen samverkar miljö och gener, och formar oss till de människor vi blir. 

Vad är tvång?

Nu vet du mer om vad en gen är. Är du nu nyfiken på vad som menas med tvång?

Jo, det är när du ofrivilligt gör upprepade beteenden eller tankeritualer. Lite tvång är helt normalt, att t.ex. kontrollera låset, spisen, mejlet eller dylikt en extra gång eller två. Liksom att ibland få tvångstankar om att man ska göra något man inte vill, det får de flesta.

Vad som skiljer enstaka tvång från tvångssyndrom eller OCD, är graden av tvång. När man har tvångssyndrom kan tvången ha börjat uppta flera timmar per dag, påverka jobb eller familj. 

Kanske att man exempelvis har svårt att hinna i tid till avtalade möten för att man har så många saker att kontrollera i hemmet innan man ska gå, eller att man fått torra eller till och med såriga händer av upprepad handtvätt.

Det ska liksom ha blivit riktigt besvärande för en, för att man ska ha fått OCD. 

Tvång kan kretsa kring olika ämnen som:

  • Renlighet
  • Rädsla för smitta
  • Rädsla för att skada sig själv eller andra
  • Rädsla för att andra ska vara med om en olycka (ofta närstående)
  • Ordning och symmetri
  • Rädsla för att utföra oönskade sexuella handlingar

Ibland kretsar allt tvång kring ett tema, och ibland kring flera.

Hjälp vid tvång

Känner du igen dig i att du har tvång?

Har du enstaka tvång kan det kanske lugna dig att det är helt normalt. Låt tvångstankar dyka upp och se om du kan låta bli att kontrollera.

Känner du igen dig i OCD och besväras mycket av tvång? I så fall är det ofta klokt att få behandling.

Såväl KBT som läkemedel är verksamt vid tvång. 

Om du önskar få KBT är huvudbehandlingsmomentet exponering med responsprevention. Du får utmana dina tvångstankar och öva på att stå emot impulsen att agera på dem, med stöd av din psykolog. Behandlingen utformas utefter dina unika besvär och behandlingsmål.

Om du vill prata med en psykolog så kan du göra det här på Din Psykolog. Våra psykologer är vana vid att hjälpa människor med tvång. Du är välkommen att boka ett första samtal med någon av våra legitimerade psykologer redan idag.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här