Tvångssyndrom

Behandla tvångssyndrom över nätet

By 22 mars, 2022december 1st, 2023No Comments

Tvång och internetbehandling

Besväras du av tvångsmässiga tankar eller beteenden? Har du börjat fundera på om du kan ha tvångssyndrom och kanske även i så fall på om du skulle behöva få behandling?

Vi reder i begreppen och undersöker det tillsammans.

Så vad är tvång? Det är när du utför beteenden eller tankeritualer som du egentligen inte vill utföra. Du känner dig tvingad att göra saker du inte vill göra så att det ska kännas “rätt” eller för att en katastrof inte ska inträffa.

Enstaka tvång är helt normalt, de allra flesta har ett eller ett par tvång. kanske att man då känner en extra gång på dörrhandtaget eller kontrollerar att spisen är avstängd. 

Har du bara några få tvång så är det inget du behöver bekymra dig över. Om du däremot har börjat få fler och fler tvång, de upptar mycket tid och börjar påverka ditt mående eller din vardag negativt, så kan det vara så att du har tvångssyndrom.

Vid renlighetstvång är det vanligt att få torra händer eftersom man tvättar händerna så ofta och så länge och vid kontrolleringstvång är det vanligt att man börjar komma sent till avtalade tider för att det tar så lång tid att kontrollera saker när man går hemifrån.

Om dina tvång påverkar ditt jobb, skola, vänner eller familjerelationer på ett negativt sätt så har det troligen gått så långt att du behöver hjälp. Det finns bra hjälp att få.

Kognitivt beteendeterapi (KBT) är en verksam behandling som rekommenderas vid tvångssyndrom. 

Förr i tiden har man bara kunnat få psykologisk behandling i ett terapirum, nuförtiden kan du även få behandling över nätet. Vi kommer senare att berätta mer om vilken hjälp som finns att få över nätet och hur en behandling kan gå till.

Symptom vid tvångssyndrom

Du har fått veta lite om tvång, nu kommer du att få veta lite mer. Vid tvång brukar man vanligen ha flera av följande symptom:

 • Tvångstankar
 • Tvångshandlingar
 • Ångest
 • Obehag

Ofta leder tvångstankar till tvångshandlingar. Exempelvis kan katastroftanken att huset ska brinna ner om spisen inte är avstängd leda till upprepat kontrollerade av spisen. 

Det finns några olika sorters tvång som man vanligen har. Troligen känner du igen dig i en eller några sorters tvång:

 • Renlighetstvång. När du tvättar händerna ofta, städar mycket och undviker att ta i föremål av rädsla för att smutsig eller sjuk.
 • Kontrolleringstvång. När du känner ett starkt behov av att kontrollera att exempelvis dörren är låst och spisen är avstängd. Du känner ett behov av att kontrollera upprepade gånger trots att du vet att du redan har kontrollerat.
 • Ordningstvång. Du känner ett behov av att saker ska vara symmetriskt ordnade eller på annat sätt i viss ordning, annars känns det”fel”.

Det finns några olika teman som tvång ofta rör sig om, du känner säkerligen igen ett eller flera teman nedan:

 • Rädsla för smuts
 • Rädsla för smitta
 • Behov av att saker är på ett visst sätt
 • Rädsla för att skada andra
 • Rädsla för att skada sig själv
 • Rädsla för att andra ska råka ut för olyckor
 • Rädsla för att utföra oönskade sexuella handlingar på någon

Behandla tvång med KBT

Nu har du fått veta mer om vad tvång är och vilka tvång som finns. Så hur brukar tvång behandlas?

Traditionellt sett så har tvång behandlats i terapirummet. Psykologen har tillsammans med patienten genomfört exponeringar på plats, exempelvis genom att ta på saker som patienten bedömer som smutsiga.

Vilka huvudmoment ingår ofta i en behandling?

 • Kartläggning av tvången. Då du får berätta om dina tvång och kanske skriva ner vilka tvång du har och i vilka situationer du har utfört tvångshandlingar.
 • Behandlingsmål. Du får formulera vad du vill kunna göra vid behandlingens slut som är svårt eller omöjligt att göra vid behandlingsstart.
 • Ångesthierarki. Du får lista ångestväckande situationer och hur stark ångest respektive situation väcker.
 • Exponering med responsprevention. Du utsätter dig på ett kontrollerat sätt för det som är jobbigt. Du är kvar i den jobbiga situationen och utmanar dina katastroftankar. Du står emot impulsen att genomföra tvångshandlingar och kan på så sätt lära om till att du inte behöver utföra tvångshandlingar. Vanligen får du exponera dig flera gånger, såväl tillsammans med din psykolog som hemma på egen hand. 
 • Vidmakthållandeplan. Du får göra en plan för hur du ska fortsätta jobba vidare på egen hand efter att behandlingen har tagit slut.

Behandla tvång över nätet

Nu vet du hur en behandling i ett fysiskt terapirum går till. Du är säkert också nyfiken på hur en behandling kan gå till över nätet. Stockholms internetpsykiatri erbjuder alla i Sverige behandling för tvångssyndrom. 

Som patient kan man anmäla sig på 1177. Först har man ett första samtal med en psykolog och därefter sker kommunikationen sker via mejl.

En tredjedel är botade efter tre månaders behandling. Hälften av alla patienter mår mycket bättre vid behandlingsslut. 

Det finns effektiv behandling, KBT med exponering med responsprevention som inte varit tillgänglig för alla. Nu, i och med internetbehandling, kan alla få behandling, oavsett var i Sverige man bor.

Karolinska institutet har gjort forskningsstudier som visat på att internetbehandling är lika effektiv som klassisk behandling i ett fysiskt terapirum. 

Du får jobba på med samma moment: kartläggning, sätta mål, göra ångesthierarki, exponera dig och göra en vidmakthållandeplan. Verktygen är alltså desamma, det som skiljer sig åt är att du har kontakt med en psykolog via video, mejl eller chatt, istället för att ni sitter i samma rum.

Även på Din Psykolog jobbar vi med behandling över nätet. Här får du kontakt med en psykolog som först gör en bedömning och sedan genomför en behandling.

Våra psykologer är vana vid att hjälpa människor som besväras av tvång. Om du känner igen dig i beskrivningen av tvångssyndrom är du varmt välkommen att boka ett första samtal hos någon av våra psykologer, redan i dag.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här