Ångest

Vad är psykologisk behandling?

By 26 juli, 2021februari 8th, 2024No Comments

Vad är psykologisk behandling?
Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för olika metoder som använder psykologisk vetenskap inom behandling av psykisk ohälsa. Metoderna har utformats genom erfarenhet och forskning. Beroende av diagnos eller problematik ser behandlingen olika ut och anpassas utifrån personens behov.

Vad är psykoterapi
Psykoterapi är en form av psykologisk behandling. Många använder begreppen som synonymer. Ibland används också begreppet samtalsterapi. Psykoterapi är en behandlingsform för personer med psykisk ohälsa. Personer som upplever att de har negativa tankar, svårhanterliga obehagliga känslor eller problematiska beteenden kan få hjälp i psykoterapi.

I psykoterapi samarbetar du med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Inledningsvis görs en bedömning och kartläggning och utifrån denna kommer du överens med din psykolog eller psykoterapeut om vilka mål och/eller vilket fokus ni ska ha. Vanligen arbetar ni med tankar, känslor, beteenden, upplevelser eller relationer. Du får sedan redskap för att hantera det du behöver stöd med, vilka redskap du får beror på vilken behandlingsform ni arbetar med.

Skillnaden i mående kommer inte alltid direkt, utan du kan behöva ge det lite tid. Du kan gå i gruppterapi, parterapi och individuell terapi. Du kan få traditionell behandling då ni sitter i ett samtalsrum, ha behandling via videosamtal.

Psykoterapi genom sjukvården i din region eller privat

Samtalsstöd inom sjukvården
Psykoterapi inom sjukvården bekostas av regionen där du är folkbokförd, du betalar endast patientavgiften. Besöken räknas även in i högkostnadsskyddet.

Samtalsstöd privat
Om du vill söka hjälp hos en privat psykolog eller psykoterapeut får du betala behandlingen själv. Kostnaden för privat psykoterapi varierar, men ligger oftast mellan 700 och 1500 kronor per besök.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här