Ångest

Är du dina tankar?

By 22 juli, 2021april 18th, 2023No Comments

Är du dina tankar?

Vi människor tenderar att uppfatta verkligheten utifrån de tankar vi tänker. I terapiformen Acceptance Commitment Therapy (ACT) övar man på att se tankar som endast tankar, istället för verklighet. Detta kallas kognitiv defusion. Jämför exempelvis din uppmärksamhet med ljuset från en ficklampa. Anta att ficklampan lyser runt i en becksvart stor fantastisk helgedom eller kyrka. Ljuset är kanske vid ett tillfälle riktat mot lite grus på golvet och blir suddigt på grund av allt damm. Vid ett annat tillfälle är lampan riktad uppåt och lyser upp mot de vackra målningarna som pryder taket. På samma sätt är det med våra tankar. Lika mycket som ficklampan är det den lyser på, är vi de tankar vi uppmärksammar i vårt medvetande. Vi är varken våra positiva eller våra negativa tankar. Vi är människor, och tankar strömmar som en flod in i oss påverkade av sinnesintryck, minnen och tolkningar. Våra dömande tankar är inga sanningar, utan de är bara tankar som står för ett perspektiv på en situation. Tankar är heller inte farliga. Alla tankar är ok, alla tankar får finnas. Att ha en tanke är inte samma sak som att agera på den. Tankarna får ta upp den plats de vill och samtidigt kan man rikta fokus mot det som är viktigt för en som går att påverka.

I ACT övar man på att rikta uppmärksamheten mot sinnesförnimmelser i nuet och att släppa taget om tankar som inte är ändamålsenliga med den riktning som du vill gå i livet. Exempelvis kan man fokusera på vad man ser, hör eller känner på ett värderingsfritt sätt. Man lär sig ett förhållningssätt till sina tankar och känslor. Det finns idag flera forskningsstudier som stödjer ACTs effekt vid exempelvis depression, kronisk smärta, ångest, övervikt, epilepsi och flera andra problem. Målet är inte bara en minskning av problemen i sig, men framförallt att skapa förutsättningar till ett meningsfullt liv utifrån individens värderingar.