Psykolog online

Utmattningssyndrom

Lär dig mer om utmattningssyndrom och hur du kan hantera det eller boka ett samtal med en av våra psykologer och påbörja en behandling.

  • Slipp åka till mottagning
  • Erfarna psykologer
  • Ingen tidsbokning
börja här

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom eller utmattningsdepression som det ibland kallas är ett tillstånd som gör att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller andra påfrestningar. Utmattningssyndrom kallades tidigare för utbrändhet eller att “gå in i väggen”. Oftast kommer symptomen vid utmattning smygande, vilket gör att det tar tid att upptäcka hur stressen påverkar dig och ditt psyke. När symtomen förvärras gradvis kan upplevelsen normaliseras och det blir då svårare att inse att man mår dåligt. Med rätt behandling återhämtar du dig, även om du kan vara extra stresskänslig en längre tid. Behandlingen och återhämtningen tar olika lång tid för olika individer. Man har kunnat se att det finns ett samband mellan tid med för hög belastning innan insjuknande och återhämtning från utmattningssyndrom.

Symptom vid utmattningssyndrom

Symptomen vid utmattning kommer ofta krypande under en längre tid. Det är också viktigt att komma ihåg att det kan vara lätt att blanda ihop symptomen på utmattningssyndrom med symptom på annan ohälsa, både psykisk och fysisk. Symptomen vid utmattningssyndrom kan delas upp i kroppsliga och psykiska symptom.

Kroppsliga symptom

Psykiska symptom

  • Koncentrationssvårigheter
  • Minnesstörningar
  • Ångest
  • Nedstämdhet
  • Irritabilitet
  • Problem att utföra uppgifter

Behandling av utmattningssyndrom

Psykoterapi

Utmattningssyndrom kan behandlas både med kognitiv beteendeterapi (KBT) och med medicinering. I kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår man från att tankar, känslor och beteende hänger ihop. Ändrar man på ett beteendemönster påverkas därför även tankar och känslor. Denna terapi kan ske enskilt eller i grupp. Behandlingen kan också ske både fysiskt på plats med psykologen och digitalt via video eller chat.

Under en behandling av utmattningssyndrom är det centralt att arbeta med faktorerna som ledde till utmattningen. Ofta handlar det om att förändra exempelvis arbetssituationen eller andra ansvarsområden så att de blir mer hanterbara. Det kan också handla om att förändra tankar och föreställningar om exempelvis ens egen prestation. Eftersom att brist på återhämtning är en del av utmattningssyndrom så är det alltid viktigt att arbeta med att förändra den balansen, så att man skapar en ny rutin som innehåller tillräcklig återhämtning.

Läkemedelsbehandling

Läkemedel som kan hjälpa vid utmattningssyndrom. Man kan få behandling mot sömnsvårigheter, depression eller ångest. Det kan ta flera veckor innan läkemedelsbehandlingen ger full effekt och i början kan du också få biverkningar som går över efter ett tag. Det finns också sömnmedicinering som är mer snabbverkande och kan verka inom 30 minuter. Oftast är läkemedelsbehandling dock en mer tillfällig insats, för att till en början stabilisera måendet.

Prognosen vid utmattningssyndrom

De allra flesta som blir diagnostiserade med utmattningssyndrom blir så småningom friska men det är vanligt att man har en längre tids sjukskrivning. Tiden för återhämtning kan variera stort mellan olika drabbade. Eftersom att det kan ta tid att återhämta sig upplever många en hopplöshet. Men de allra flesta återkommer i arbetslivet och får en vardag som fungerar, även om vissa kan uppleva att de är mer stresskänsliga även efter återhämtning.

Hitta en psykolog specialiserad på utmattning

börja här