Sömnproblem

Kan sömnproblem vara ärftliga?

By 5 april, 2022december 1st, 2023No Comments

Kan sömnproblem vara ärftliga?

Sömnproblem är något många får tampas med i perioder av sitt liv. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten drabbas mer än var tredje svensk i olika grad. Vi vet sedan länge att sömn påverkas av sådant som träning, kost och ålder etcetera, men även om vi lever ett hektiskt liv så påverkar våra stresshormoner i kroppen vår möjlighet att varva ner inför dygnets största sammanhängande tillfälle för återhämtning – sömnen. Vi ser alltså en koppling mellan en rad olika hälso- och livsstilsfaktorer och sömnproblem. Detta kan upplevas som en påverkan på olika delar av vår sömn, till exempel vår insomning, vår upplevda sömnkvalitet, förekomst av nattliga uppvaknanden, den totala tid vi sover med mera. 

Vi vet idag tämligen mycket om hur psykologisk behandling kan användas för att både kartlägga sömnen och olika faktorer som kan påverka den. Utifrån detta kan vi genom beteendeförändring underlätta för en person som har pågående sömnbesvär att skapa bästa möjliga förutsättningar för bättre sömn utifrån den livsstil vi lever våra liv, och andra rådande yttre förhållanden (till exempel buller, temperatur, ljus med mera). 

Vi vet också att alla människor är olika, vi föds till exempel med olika temperament. Vårt genetiska arv är som en grundbult som vi får med oss från födseln från våra biologiska föräldrar. Vårt genetiska arv kan ses som en grundförutsättning som skapar olika förutsättningar för olika personer och påverkar oss därigenom på olika sätt genom livet. Både arv och miljö samverkar dessutom, och har båda påverkan på delar av våra liv. Så hur är det med vår sömn – kan sömnproblem vara ärftliga?

Tidigare forskning på ärftliga faktorer och sömn har oftast fokuserat på tvillingstudier (där det ingår både enäggs- och tvåäggstvillingar: enäggstvillingar med exakt lika genetik, respektive tvåäggstvillingar som har olik genetisk uppsättning), för att se hur personers arv och miljö kan påverka tvillingars varierande sömnproblem etc.

Professor Eva Lindberg vid Uppsala universitet valde att beforska ärftlighet och sömn enligt ett annat upplägg. Tillsammans med en internationellt sammansatt forskargrupp* valde man här att forska på om tämligen vanliga sömnproblem såsom svårighet att somna, högljudda snarkningar och orolig sömn kunde beläggas med samband mellan biologiska föräldrarna och deras myndiga barn. I studien deltog 5855 kvinnor och män, tillsammans med slumpmässigt antal av deras barn som var fyllda 18 år eller mer. 

Utfallet från studien visade sig stödja hypotesen att ärftliga faktorer förklarar vissa sömnproblem. Studien visade bland annat att det föreligger ett relativt stort samband mellan föräldrar och barn, både när det gäller sömnstörningar och hur mycket man sover per natt. Studieresultaten visade exempelvis även att bland de föräldrar som sov mindre än sex timmar per natt, var det betydligt vanligare att även deras barn gjorde detsamma. Denna forskningsinsats bidrar till att ytterligare förstå hur sömnstörningar påverkar oss, så vi lättare kan komma åt orsakerna, enlig professor Lindberg. Ju mer kunskap vi har om sömnproblem och hur det drabbar oss, desto mer kommer vi kunna göra för att hjälpa personer att komma till rätta med sina sömnproblem. 

Denna föreliggande generationsstudie med föräldrar och deras barn är unik i sitt slag, menar sömnforskare Torbjörn Åkerstedt, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här