Psykolog online

Relationsproblem

Lär dig mer om relationsproblem och hur du kan hantera det.

  • Vanliga relationsproblem
  • Orsaker till relationsproblem
  • Vad kan man göra åt relationsproblem?

Relationsproblem

Bra relationer är viktiga för vårt välmående. En relation kan vara en källa till kärlek, glädje och stöd men också till sorg, ilska och ångest om den går i en ohälsosam riktning. De flesta som levt i en relation vet att konflikter i princip är oundvikliga – smågräl och meningsskiljaktigheter förekommer i alla nära relationer. Men ibland kan problem uppstå som kan vara svåra att ta sig ur eller som återkommer i ett destruktivt mönster. Det behöver inte resultera i att relationen tar slut – oftast hjälper det att prata med en utomstående för rådgivning och hjälp.

Vanliga relationsproblem

Alla relationer är unika och har sina egna svårigheter men det finns problem som de flesta par går igenom:

  • Otrohet
  • Tillitsproblem/svartsjuka
  • Sexuella problem
  • Kommunikationssvårigheter
  • Olika värderingar
  • Förändringar i livet

Orsaker till relationsproblem

Det finns vissa händelser eller faktorer som kan ligga till grund för problem i en relation:

Vår historia
Tidigare relationer och erfarenheter från familj och uppväxt kan spela en viktig roll i hur ens framtida relationer ser ut. De vars föräldrar är frånskilda är mer benägna att gå samma väg och det är troligare att de som upplevt konflikter eller övergrepp inom familjen får relationsproblem senare i livet.

Stora förändringar
Även stora förändringar och händelser, som att flytta ihop, skaffa barn eller gå i pension kan vara ansträngande för en relation. Att småbarnsåren är påfrestande för många relationer är välkänt.

Stress och sömnproblem
Stress utlöst av exempelvis problem på jobbet eller ekonomiska bekymmer kan påverka relationen negativt då det vid stress är svårare att vara positiv och förlåtande mot sin partner. Forskning har även visat att sömnproblem kan innebära mer konflikter i en relation: om en i relationen sovit dåligt orkar han eller hon sällan uttrycka sin uppskattning, vilket i sin tur kan få partnern att känna sig förbisedd.

Föreställningar
Hur vi ser på vår relation påverkar hur vi hanterar konflikter. En vanlig romantiserande föreställning är att en lyckad relation utgör en perfekt enhet. Men man kan också se på relationen som en gemensam resa, under vilken man möter både med- och motgångar. Forskning visar att dessa olika föreställningar påverkar hur vi värderar relationen: de som ser på relationen som en perfekt enhet tenderar att vara mindre nöjda och konflikter tolkas som dåliga tecken. De som istället ser på relationen som en gemensam resa upplever inte konflikter som lika illavarslande. Vissa kan även fastna i att se på relationen och sin partner genom en negativ ”lins”, vilket gör att man lägger större vikt vid negativa sidor och aspekter snarare än att försöka få syn på det positiva.

Behandling

De flesta upplever någon gång i livet att de har relationsproblem som är svåra att lösa på egen hand. Ju tidigare man söker hjälp desto bättre då ett tidigare ingripande förhindrar att problemen växer och förvärras. En psykolog kan hjälpa till att identifiera och ta itu med faktorer som kan tänkas bidra till problemen. Oavsett vilken typ av relationsproblem man har och vad som är bakgrunden till dem kan en psykolog ge vägledning och stöd. Just vi på Din Psykolog får inte behandla specifikt relationsproblem och rekommenderar dig om du önskar hjälp med just relationsproblem att kontakta familjerådgivningen hos kommunen eller privat psykolog.

Parterapi

Att leva tillsammans i en nära relation är något som många önskar men ibland är det inte alltid så lätt. Man kan gå i parterapi när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand. I parterapi jobbar man med att få ökad förståelse för ens känslor och agerande för att på så sätt få ett nytt, mer konstruktivt samspel att utvecklas. Här kan du läsa mer om parterapi.