Artiklar

Vård online: Så funkar det

By 5 oktober, 2020december 6th, 2023No Comments

Psykolog onlinePsykolog online

Traditionellt har psykoterapi nästan uteslutande bedrivits via fysiska möten, där klient och terapeut möts i ett mottagningsrum och samtalar. På senare tid, med teknikens intågande, har detta förändrats. Distansterapi har bedrivits först via telefon, och på senare tid via videosamtal över internet. Att kunna träffa en psykolog online har nu blivit mycket mer vanligt. Fördelen med att träffa en psykolog online är att det inte spelar någon roll var man befinner sig och att man därmed inte behöver resa till en mottagning.

I samband med att denna nya typ av psykoterapi har kommit har frågor kring dess effektivitet undersökts i forskningen
. Forskarna har undersökt huruvida det verkligen kan skapas samma interpersonella band som i ett terapirum när man inte är fysiskt närvarande. Samt huruvida terapierna verkligen är hjälpsamma när de bedrivs på detta sätt. Resultaten har visat att det förtroende mellan klient och terapeut som ofta är avgörande för framgången av en terapi, är i det närmaste lika stark vid samtal online som vid fysiska samtal (Cook & Doyle, 2002). Forskning kring dessa terapier har även visat att behandling via videosamtal var lika effektivt som terapi på plats. Detta för tillstånd som exempelvis depression, ångest och social fobi.

Fördelar med onlineterapi

Förutom resultaten ovan är ytterligare fördelar med onlineterapi exempelvis att tröskeln för att påbörja terapi blir betydligt lägre. Och att personer med social problematik social fobi får tillgång till psykologsamtal de annars skulle ha svårt att börja med eller fullfölja.

Hos Din Psykolog har vi ett flertal psykologer som finns tillgängliga för. Du genomgår en kort matchning för att hitta den bästa psykologen för dig och startar sedan ett videosamtal.

Zeeds är ett verktyg för kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan förbättra behandlingen både för patient och terapeut.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här