Artiklar

Terapi – För dig som vill förbättra din mentala hälsa

By 19 mars, 2024mars 20th, 2024No Comments

Känner du dig stressad, nedstämd eller orolig? Har du svårt att hantera dina tankar och känslor? Eller vill du helt enkelt lära dig mer om dig själv och hur du kan må bättre? Då kan terapi vara något för dig.

I den här guiden kommer vi att gå igenom olika terapiformer, hur du hittar en terapeut som passar dig och hur en terapitjänst går till.

Vanliga former av terapi

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform som fokuserar på hur dina tankar, känslor och beteenden samverkar. KBT används för att behandla en rad olika problem, bland annat depression, ångest, stress och fobier. Detta är den vanligaste formen av terapi i Sverige, då den anses mest effektiv.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi fokuserar på hur omedvetna processer och tidiga livserfarenheter kan påverka dina tankar, känslor och beteenden i nuet. Den här typen av terapi används ofta för att behandla depression, ångest, trauma och personlighetssyndrom.

EMDR-terapi

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en terapiform som används för att behandla trauma och posttraumatisk stressyndrom (PTSD). EMDR använder ögonrörelser, ljud eller känseln för att aktivera hjärnans naturliga förmåga att bearbeta och läka från traumatiska minnen.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi fokuserar på hur du tänker om dina tankar och känslor. Den här typen av terapi används ofta för att behandla ångest och depression.

Metakognitiv terapi innehåller ofta övningar som hjälper dig att förhålla dig på ett annat sätt till dina tankar. Det kan handla om att utmana dina tankar om att oron är hjälpsam. Ofta får du öva på att låta tankarna få finnas där, samtidigt som du ägnar dig åt de aktiviteter du vill göra.

ACT-terapi

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en terapiform som fokuserar på att du ska acceptera dina tankar och känslor och samtidigt leva ett liv i enlighet med dina värderingar. ACT används ofta för att behandla ångest, depression och stress.

DBT-terapi

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som används för att behandla emotionellt instabilt personlighetssyndrom. DBT fokuserar på att förbättra din förmåga att hantera känslor, impulser och relationer.

Terapi online

Idag finns det möjlighet att få terapi online via videomöten, ikbt eller chatt. Det kan vara ett bra alternativ för dig som bor på landsbygden, har svårt att ta dig till en terapeut eller föredrar att ha terapi hemifrån.

Har du behov av terapi kan du enkelt boka ett videosamtal med en av våra legitimerade psykologer och få tid inom 24 timmar, mot en patientavgift om 100 kr.

Vem får utföra terapi

I Sverige får vem som helst kallas sig för terapeut och således erbjuda terapi. Mot den bakgrunden är det viktigt att kontrollera din terapeuts utbildning så att du får kvalificerad och professionell hjälp.

Hos Din Psykolog erbjuder vi många former av terapi och jobbar endast med legitimerade psykologer, med höga krav på kompetens och erfarenhet.

Vilken terapi passar mig?

Det finns ingen universell ”bästa” terapi, och vilken som passar bäst beror på dina individuella behov och problematik. Vanligtvis rekommenderar din terapeut/psykolog en lämplig form av terapi baserat på dig och din unika situation.

Hur går terapi till?

Terapiprocessen ser olika ut beroende på terapiform och individuella behov men vanligtvis träffas terapeuten och du regelbundet, oftast en gång i veckan. Under terapin får du möjlighet att prata om dina tankar, känslor och problem och att arbeta med att förbättra din mentala hälsa. Ofta får du övningar att göra mellan att ni ses, för att du ska ta med dig ni jobbar med under samtalen och dra nytta av det.

Vanliga frågor

Vad är terapi?

Terapi är en samlingsterm för olika typer av behandlingar som syftar till att förbättra din mentala hälsa och ditt välmående.

Hur mycket kostar terapi?

Kostnaden för terapi varierar beroende på terapeut, terapiform och var du bor. Privat terapi kan kosta från 800 kr / timme och upp till 2 500 kr (ej frikort) medan vård finansierad av regionen kostar 100 kr per besök (frikort gäller då även).

Vad betyder terapi?

Terapi kommer från det grekiska ordet ”therapeia” som betyder att behandla eller vårda. Det är en process som syftar till att främja hälsa och välbefinnande genom olika typer av behandlingar.
Innehållet har granskats av: Felicia Westin, Chefspsykolog

Boka tid hos en psykolog online

Börja här