Artiklar

Vad är specialistvård?

By 14 augusti, 2023december 6th, 2023No Comments

Med specialistvård menas vård som ges av en läkare som har specialiserat sig på ett visst område, det kan vara allt från kirurgi till onkologi till kardiologi. Specialisterna har genomgått omfattande utbildning och är experter på att diagnostisera samt att behandla sjukdomar och skador som faller inom deras specialitet.

Det finns många anledningar till varför du kan behöva specialistvård. Du kan till exempel behöva träffa en specialist om du har en kronisk sjukdom som behöver regelbunden uppföljning, eller om du har en akut sjukdom som behöver omedelbar behandling. Specialister kan också ge andra typer av vård, till exempel rådgivning och stöd.

När du träffar en specialist är det viktigt att komma förberedd. Ta med dig din journal, inklusive all tidigare testning och behandling. Berätta för specialisten om dina symtom och din sjukdomshistoria. Det är också viktigt att ställa frågor om din behandling och att få en klar förståelse för vad du kan förvänta dig.

Exempel på olika typer av specialistvård:

  • Preumatologer
  • Onkologer
  • Psykiatriker, 
  • Gynekologer
  • Hudläkare
  • Kardiologer
  • Logopeder
  • Neurologer
  • Ortopeder

Om du har en sjukdom eller skada som behöver specialistvård är det viktigt att se till att du får den vård du behöver. Hos Medicheck kan du träffa en specialist digitalt, ingen remiss krävs.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här