Shakar Gorgi

Legitimerad psykolog

I kontakt med mig börjar vi med att undersöka dina besvär. Därefter arbetar vi med olika metoder för att minska besvären och öka livskvalitén. Vi arbetar tillsammans som ett team där du är expert på ditt mående och jag expert på psykologi. Hos mig kan vi arbeta med stress, ångest, nedstämdhet bland annat. Jag arbetar främst med KBT och ibland med ACT. Jag erbjuder även terapi på kurdiska(sorani).